Trung tâm QTI


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Hoàng Thọ
Ông Nguyễn Hoàng Thọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Phạm Thị Thanh Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

5 Bùi Thị Thùy Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

6 Lê Thị Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

7 Lưu Thị Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

9 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Thái
Ông Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

11 Phan Văn Toàn
Ông Phan Văn Toàn

Chức vụ: Chuyên viên

12 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

13 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

14 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

15 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

16 Trần Đình Nam
Ông Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Tất Thuận
Ông Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

18 Doãn Thị Thu Lịch
Bà Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

19 Lê Cầu
Ông Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

20 Nguyễn Thị Kim Cương
Bà Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Chuyên viên