Trung tâm trực thuộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Phạm Thị Thanh Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

4 Bùi Thị Thùy Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

5 Lê Thị Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lưu Thị Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

8 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Thái
Ông Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

10 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

11 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

12 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

13 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

14 Bùi Viết Hòa
Ông Bùi Viết Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

15 Trần Đình Nam
Ông Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

16 Nguyễn Quang Sách
Ông Nguyễn Quang Sách

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Tất Thuận
Ông Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

18 Doãn Thị Thu Lịch
Bà Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

19 Lê Cầu
Ông Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

20 Nguyễn Thị Kim Cương
Bà Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Chuyên viên