Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Hồng Quảng
Ông Phạm Hồng Quảng

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Thị Ngọc Quyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Võ Văn Thơ
Ông Võ Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

5 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

6 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

7 Nguyễn Huy Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

8 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

9 Lê Na
Bà Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Thanh Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

11 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

12 Ngô Thanh Kông
Ông Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

13 Trần Thị Bích Thuận
Bà Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

14 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Chánh văn phòng

15 Nguyễn Văn Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

16 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

17 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

18 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

19 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Nhân viên

20 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Tạp vụ