Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Minh Diệu
Ông Bùi Minh Diệu

Chức vụ: Giám đốc

2 Trần Văn Thơ
Ông Trần Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Đội trưởng đội TTLĐ

4 Trương Đức Trí
Ông Trương Đức Trí

Chức vụ: Tổ trưởng tổ thể thao

5 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Nhân Viên

6 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Nhân Viên

7 Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

8 Lê Thị Trường Văn
Bà Lê Thị Trường Văn

Chức vụ: Nhân Viên

9 Ngô Thị Bích Ngọc
Bà Ngô Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

10 Võ Viết Quang
Ông Võ Viết Quang

Chức vụ: Nhân Viên

11 Trần Văn Khóa
Ông Trần Văn Khóa

Chức vụ: Tuyên truyền viên

12 Thái Văn Tàu
Ông Thái Văn Tàu

Chức vụ: Nhân Viên

13 Trần Thị Vân
Bà Trần Thị Vân

Chức vụ: Chuyên viên

14 Nguyễn Văn Liễu
Ông Nguyễn Văn Liễu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

15 Lê Thiện Việt
Ông Lê Thiện Việt

Chức vụ: Chuyên viên

16 Trương Thị Cúc
Bà Trương Thị Cúc

Chức vụ: Thư viện

17 Phạm Tấn Thành
Ông Phạm Tấn Thành

Chức vụ: Nhân Viên

18 Võ Bành
Ông Võ Bành

Chức vụ: Bảo vệ

19 Nguyễn Quang Trung
Ông Nguyễn Quang Trung

Chức vụ: Bảo vệ

20 Ngô Phi Thành
Ông Ngô Phi Thành

Chức vụ: Nhân Viên