Trung tâm VHTT - TTTH Bắc Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Anh Dũng
Ông Lê Anh Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

3 Nguyễn Thị Hòe
Bà Nguyễn Thị Hòe

Chức vụ: Chuyên viên

4 Võ Phi Hùng
Ông Võ Phi Hùng

Chức vụ: Kỹ thuật viên

5 Mai Nguyễn Hoàng Lân
Ông Mai Nguyễn Hoàng Lân

Chức vụ: Chuyên viên

6 Đoàn Thị Xuân Hành
Bà Đoàn Thị Xuân Hành

Chức vụ: Chuyên viên

7 Hồ Thị Xinh
Bà Hồ Thị Xinh

Chức vụ: Chuyên viên

8 Đỗ Văn Thạch
Ông Đỗ Văn Thạch

Chức vụ: Kỹ thuật viên

9 Phạm Mười
Ông Phạm Mười

Chức vụ: Cán sự

10 Hoàng Thị Anh Đào
Bà Hoàng Thị Anh Đào

Chức vụ: Chuyên viên

11 Nguyễn Bảo Quốc
Ông Nguyễn Bảo Quốc

Chức vụ: Cán sự

12 Trần Thị Nữ
Bà Trần Thị Nữ

Chức vụ: Chuyên viên

13 Nguyễn Thị Hồng Mai
Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

Chức vụ: Chuyên viên

14 Phan Tấn Khải
Ông Phan Tấn Khải

Chức vụ: Chuyên viên

15 Võ Văn Thiện
Ông Võ Văn Thiện

Chức vụ: Kỹ thuật viên

16 Hồ Thị Thúy Vân
Bà Hồ Thị Thúy Vân

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Tuấn Tú
Ông Nguyễn Tuấn Tú

Chức vụ: Chuyên viên

19 Ngô Thị Thu Hà
Ông Ngô Thị Thu Hà

Chức vụ: Chuyên viên

20 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ông Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên