Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Ngô Hoàn Vũ
Ông Ngô Hoàn Vũ

Chức vụ: Phó giám đốc

142 Trương Quốc Thêm
Ông Trương Quốc Thêm

Chức vụ: Phó giám đốc

143 Đặng Ngọc Châu
Ông Đặng Ngọc Châu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

144 Nguyễn Nhật Ánh
Ông Nguyễn Nhật Ánh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

145 Lê Minh Trung
Ông Lê Minh Trung

Chức vụ: Kỹ thuật viên

146 Cao Thị Xuân Thương
Bà Cao Thị Xuân Thương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

147 Đoàn Văn Soạn
Ông Đoàn Văn Soạn

Chức vụ: Chuyên viên

148 Nguyễn Đình Quang Vy
Ông Nguyễn Đình Quang Vy

Chức vụ: Cán sự

149 Nguyễn Thị Thu Quyên
Bà Nguyễn Thị Thu Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

150 Lê Thanh Minh
Ông Lê Thanh Minh

Chức vụ: Chuyên viên

151 Hồ Văn Nái
Ông Hồ Văn Nái

Chức vụ: Cán sự

152 Nguyễn Thị Bích Niệm
Bà Nguyễn Thị Bích Niệm

Chức vụ: Cán sự

153 Huỳnh Thị Tú Thanh
Bà Huỳnh Thị Tú Thanh

Chức vụ: Kế toán

154 Lê Văn Anh
Ông Lê Văn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

155 Đặng Ngọc Phố
Ông Đặng Ngọc Phố

Chức vụ: Nhân Viên

156 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

157 Hồ Thị Hà Mây
Bà Hồ Thị Hà Mây

Chức vụ: Chuyên viên

158 Võ Thanh Bình
Ông Võ Thanh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

159 Nguyễn Hồng Nhân
Ông Nguyễn Hồng Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

160 Nguyễn Minh Chính
Ông Nguyễn Minh Chính

Chức vụ: Chuyên viên