Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
101 Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

102 Lê Thị Trường Văn
Bà Lê Thị Trường Văn

Chức vụ: Nhân Viên

103 Ngô Thị Bích Ngọc
Bà Ngô Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

104 Võ Viết Quang
Ông Võ Viết Quang

Chức vụ: Nhân Viên

105 Trần Văn Khóa
Ông Trần Văn Khóa

Chức vụ: Tuyên truyền viên

106 Thái Văn Tàu
Ông Thái Văn Tàu

Chức vụ: Nhân Viên

107 Trần Thị Vân
Bà Trần Thị Vân

Chức vụ: Chuyên viên

108 Nguyễn Văn Liễu
Ông Nguyễn Văn Liễu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

109 Lê Thiện Việt
Ông Lê Thiện Việt

Chức vụ: Chuyên viên

110 Trương Thị Cúc
Bà Trương Thị Cúc

Chức vụ: Thư viện

111 Phạm Tấn Thành
Ông Phạm Tấn Thành

Chức vụ: Nhân Viên

112 Võ Bành
Ông Võ Bành

Chức vụ: Bảo vệ

113 Nguyễn Quang Trung
Ông Nguyễn Quang Trung

Chức vụ: Bảo vệ

114 Ngô Phi Thành
Ông Ngô Phi Thành

Chức vụ: Nhân Viên

115 Lê Thị Phương
Bà Lê Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên

116 Trương Thị Ngọc Cẩm
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm

Chức vụ: Giám đốc

117 Nguyễn Phương Đông
Ông Nguyễn Phương Đông

Chức vụ: Phó giám đốc

118 Lê Thị Hiền
Bà Lê Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng Đài TT-TH

119 Lê Thị Sơn Ca
Bà Lê Thị Sơn Ca

Chức vụ: Phó BP HC-TH

120 Thái Văn Anh
Ông Thái Văn Anh

Chức vụ: Phó Đài TT-TH