Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Nguyễn Văn Tuấn
Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó giám đốc

42 Phạm Văn Sê
Ông Phạm Văn Sê

Chức vụ: Phó giám đốc

43 Hứa Viết Tấn
Ông Hứa Viết Tấn

Chức vụ: Viên chức

44 Trà Quang Luận
Ông Trà Quang Luận

Chức vụ: Viên chức

45 Nguyễn Hữu Thắng
Ông Nguyễn Hữu Thắng

Chức vụ: Viên chức

46 Mai Xuân Trinh
Bà Mai Xuân Trinh

Chức vụ: Viên chức

47 Huỳnh Thị Bích Nhân
Bà Huỳnh Thị Bích Nhân

Chức vụ: Viên chức

48 Đặng Quốc Hoà
Ông Đặng Quốc Hoà

Chức vụ: Viên chức

49 Võ Ngọc Tân
Ông Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Viên chức

50 Trương Hoàng Giáp
Ông Trương Hoàng Giáp

Chức vụ: Viên chức

51 Lê Thị Thanh Tâm
Bà Lê Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Viên chức

52 Nguyễn Thị Bảo Hoàng
Bà Nguyễn Thị Bảo Hoàng

Chức vụ: Viên chức

53 Mai Thị Thuận
Bà Mai Thị Thuận

Chức vụ: Viên chức

54 Nguyễn Lê Đình Khánh
Ông Nguyễn Lê Đình Khánh

Chức vụ: Viên chức

55 Trần Thị Bích Liễu
Bà Trần Thị Bích Liễu

Chức vụ: Chuyên viên

56 Nguyễn Nhật Duy
Ông Nguyễn Nhật Duy

Chức vụ: Chuyên viên

57 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Giám đốc

58 Đỗ Phát
Ông Đỗ Phát

Chức vụ: Phó giám đốc

59 Phạm Lộc
Ông Phạm Lộc

Chức vụ: Phó giám đốc

60 Đỗ Thị Huyền Chi
Bà Đỗ Thị Huyền Chi

Chức vụ: Phóng viên