Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Võ Phi Hùng
Ông Võ Phi Hùng

Chức vụ: Kỹ thuật viên

22 Mai Nguyễn Hoàng Lân
Ông Mai Nguyễn Hoàng Lân

Chức vụ: Chuyên viên

23 Đoàn Thị Xuân Hành
Bà Đoàn Thị Xuân Hành

Chức vụ: Chuyên viên

24 Hồ Thị Xinh
Bà Hồ Thị Xinh

Chức vụ: Chuyên viên

25 Đỗ Văn Thạch
Ông Đỗ Văn Thạch

Chức vụ: Kỹ thuật viên

26 Phạm Mười
Ông Phạm Mười

Chức vụ: Cán sự

27 Hoàng Thị Anh Đào
Bà Hoàng Thị Anh Đào

Chức vụ: Chuyên viên

28 Nguyễn Bảo Quốc
Ông Nguyễn Bảo Quốc

Chức vụ: Cán sự

29 Trần Thị Nữ
Bà Trần Thị Nữ

Chức vụ: Chuyên viên

30 Nguyễn Thị Hồng Mai
Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

Chức vụ: Chuyên viên

31 Phan Tấn Khải
Ông Phan Tấn Khải

Chức vụ: Chuyên viên

32 Võ Văn Thiện
Ông Võ Văn Thiện

Chức vụ: Kỹ thuật viên

33 Hồ Thị Thúy Vân
Bà Hồ Thị Thúy Vân

Chức vụ: Chuyên viên

34 Nguyễn Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

35 Nguyễn Tuấn Tú
Ông Nguyễn Tuấn Tú

Chức vụ: Chuyên viên

36 Ngô Thị Thu Hà
Ông Ngô Thị Thu Hà

Chức vụ: Chuyên viên

37 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ông Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

38 Phan Vân Trình
Ông Phan Vân Trình

Chức vụ: Giám đốc

39 Lê Ngọc Cường
Ông Lê Ngọc Cường

Chức vụ: Phó giám đốc

40 Nguyễn Hữu Tôn
Ông Nguyễn Hữu Tôn

Chức vụ: Phó giám đốc