Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
321 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

322 Arất Thông
Ông Arất Thông

Chức vụ: Viên chức

323 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Tổ trưởng tổ nội dung - Phát thanh viên

324 Lê Thị Huế
Bà Lê Thị Huế

Chức vụ: Kế toán

325 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Tổ trưởng VP-TH

326 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Viên chức

327 Nguyễn Đình Nhị
Ông Nguyễn Đình Nhị

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ VHTT&TT

328 Bling Hùng
Ông Bling Hùng

Chức vụ: Viên chức

329 Nguyễn Tiến Quân
Ông Nguyễn Tiến Quân

Chức vụ: Viên chức

330 Nguyễn Anh Tú
Ông Nguyễn Anh Tú

Chức vụ: Viên chức

331 Phan Đức Trước
Ông Phan Đức Trước

Chức vụ: Viên chức

332 Đoàn Hữu Tuấn
Ông Đoàn Hữu Tuấn

Chức vụ: Viên chức

333 Lê Thị Phương
Bà Lê Thị Phương

Chức vụ: Viên chức

334 Lê Đức Hùng
Ông Lê Đức Hùng

Chức vụ: Giám đốc

335 Mai Văn Minh
Ông Mai Văn Minh

Chức vụ: Phó giám đốc

336 Lê Thị Mỹ Linh
Bà Lê Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Viên chức

337 Lê Thị Thanh Hoa
Bà Lê Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Viên chức

338 Trần Văn Lý
Ông Trần Văn Lý

Chức vụ: Viên chức

339 Hứa Hữu Hiệp
Ông Hứa Hữu Hiệp

Chức vụ: Viên chức

340 Nguyễn Văn Bảy
Ông Nguyễn Văn Bảy

Chức vụ: Phó giám đốc