Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
301 Lê Thị Minh Tâm
Bà Lê Thị Minh Tâm

Chức vụ: Nhân Viên

302 Dương Thị Én Liệng
Bà Dương Thị Én Liệng

Chức vụ: Chuyên viên

303 Lê Văn Chanh
Ông Lê Văn Chanh

Chức vụ: Chuyên viên

304 Hồ Vũ Phương
Ông Hồ Vũ Phương

Chức vụ: Chuyên viên

305 Phạm Thanh Lục
Ông Phạm Thanh Lục

Chức vụ: Chuyên viên

306 Phùng Thị Hạ Thu
Bà Phùng Thị Hạ Thu

Chức vụ: Cán sự

307 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Cán sự

308 Bùi Phước Thịnh
Ông Bùi Phước Thịnh

Chức vụ: Nhân Viên

309 Ngô Xuân Thiện
Ông Ngô Xuân Thiện

Chức vụ: Nhân Viên

310 Trần Thị Kim Sương
Bà Trần Thị Kim Sương

Chức vụ: Nhân Viên

311 Nguyễn Văn Triều
Ông Nguyễn Văn Triều

Chức vụ: Nhân Viên

312 Hà Thị Hương
Bà Hà Thị Hương

Chức vụ: Nhân Viên

313 Phan Thị Hiền
Bà Phan Thị Hiền

Chức vụ: Kế toán viên

314 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Giám đốc

315 Pơ Loong Trung Kiên
Ông Pơ Loong Trung Kiên

Chức vụ: Phó giám đốc

316 Phạm Bá Dũng
Ông Phạm Bá Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

317 Alăng Rô
Ông Alăng Rô

Chức vụ: Viên chức

318 Nguyễn Đình Hiệp
Ông Nguyễn Đình Hiệp

Chức vụ: Phóng viên

319 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KT

320 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên