Trung tâm trực thuộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

4 Nguyễn Huy Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

5 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Na
Bà Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thanh Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

9 Ngô Thanh Kông
Ông Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Thị Bích Thuận
Bà Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

11 Phạm Thị Thanh Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

12 Bùi Thị Thùy Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

13 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

14 Lưu Thị Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

15 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

16 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Thị Thái
Bà Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

18 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

20 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng