Sở thông tin truyền thông


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Hồng Quảng
Ông Phạm Hồng Quảng

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Thị Ngọc Quyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

Chức vụ:  Phó Giám đốc Thường trực

3 Võ Văn Thơ
Ông Võ Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

5 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

6 Phan Nguyễn Thiên Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Kế toán trưởng

7 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

8 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên

9 Lê Thị Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

11 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Nhân Viên

12 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân Viên

13 Vũ Minh Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Nhân Viên

14 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chánh thanh tra

15 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

16 Trương Thái Sơn
Ông Trương Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Nguyễn Văn Hiệu
Ông Nguyễn Văn Hiệu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

18 Bùi Trọng Hiệp
Ông Bùi Trọng Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

19 Đào Thị Thanh Thảo
Bà Đào Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Trần Thị Thanh Phương
Bà Trần Thị Thanh Phương

Chức vụ: Chuyên viên