Phòng VHTT Đông Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Lê
Ông Nguyễn Văn Lê

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Thanh  Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Đinh Thị  Giang
Bà Đinh Thị Giang

Chức vụ: Chuyên viên

4 Bríu Thị  Nếp
Bà Bríu Thị Nếp

Chức vụ: Chuyên viên

5 Phan Văn  Hiên
Ông Phan Văn Hiên

Chức vụ: Chuyên viên