TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
161 Nguyễn Thị Phượng
Bà Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Nhân Viên

162 Trần Minh Chính
Ông Trần Minh Chính

Chức vụ: Nhân Viên

163 Hà Thùy Vân
Bà Hà Thùy Vân

Chức vụ: Chuyên viên

164 Lê Huy Chương
Ông Lê Huy Chương

Chức vụ: Nhân Viên

165 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chánh thanh tra

166 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

167 Phan Nguyễn Thiên Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Chuyên viên

168 Tưởng Thị Ngọ
Bà Tưởng Thị Ngọ

Chức vụ: Trưởng phòng

169 Trần Thị Kim Châu
Bà Trần Thị Kim Châu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

170 Thái Vũ Minh Hiếu
Ông Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

171 Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

172 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Giám đốc

173 Đỗ Phát
Ông Đỗ Phát

Chức vụ: Phó giám đốc

174 Phạm Lộc
Ông Phạm Lộc

Chức vụ: Phó giám đốc

175 Đỗ Thị Huyền Chi
Bà Đỗ Thị Huyền Chi

Chức vụ: Phóng viên

176 Hồ Tấn Quốc
Ông Hồ Tấn Quốc

Chức vụ: Kỹ thuật

177 Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí Thành

Chức vụ: Chuyên viên

178 Đỗ Lê Thu Hằng
Bà Đỗ Lê Thu Hằng

Chức vụ: Phóng viên

179 Lê Thị Hồng
Bà Lê Thị Hồng

Chức vụ: Kế toán

180 Phan Thị Thái Hoa
Bà Phan Thị Thái Hoa

Chức vụ: Phó giám đốc