TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Nguyễn Văn Đức
Ông Nguyễn Văn Đức

Chức vụ: Kỹ thuật viên

62 Trần Thị Hoài Phương
Bà Trần Thị Hoài Phương

Chức vụ: Phát thanh viên

63 Võ Thị Lệ Thu
Bà Võ Thị Lệ Thu

Chức vụ: Phát thanh viên

64 Lê Vĩnh Hải
Ông Lê Vĩnh Hải

Chức vụ: Lái xe

65 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Nhân Viên

66 Nguyễn Thị Thu Phương
Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Nhân Viên

67 Nguyễn Tiến Phương
Ông Nguyễn Tiến Phương

Chức vụ: Nhân Viên

68 Trần Công Thiệm
Ông Trần Công Thiệm

Chức vụ: Chuyên viên

69 Đồng Văn Thảo
Ông Đồng Văn Thảo

Chức vụ: Nhân Viên

70 Nguyễn Thị Minh Danh
Bà Nguyễn Thị Minh Danh

Chức vụ: Kế toán

71 Nguyễn Đình Hưng
Ông Nguyễn Đình Hưng

Chức vụ: Phóng viên

72 Lê Thị Phúc
Bà Lê Thị Phúc

Chức vụ: Cán sự

73 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Chánh văn phòng

74 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

75 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

76 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

77 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Nhân viên

78 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Tạp vụ

79 Vũ Minh Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Lái xe

80 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Bảo vệ