TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
441 Mai Thị Kim Dung
Bà Mai Thị Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

442 Thái Viết Cam
Ông Thái Viết Cam

Chức vụ: Chuyên viên

443 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám đốc

444 Ngô Đức Hoàng
Ông Ngô Đức Hoàng

Chức vụ: Phó giám đốc

445 Trần Thị Thanh Xuân
Bà Trần Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Phó giám đốc

446 Võ Văn Thiên
Ông Võ Văn Thiên

Chức vụ: Phó giám đốc

447 Đoàn Quang Khải
Ông Đoàn Quang Khải

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT-HC-TH

448 Phạm Minh Tấn
Ông Phạm Minh Tấn

Chức vụ: Chuyên viên

449 Trần Thị Nam Hà
Bà Trần Thị Nam Hà

Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng, PTV

450 Nguyễn Thị Bích Liên
Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên

451 Nguyễn Hoàng Bin
Ông Nguyễn Hoàng Bin

Chức vụ: Chuyên viên

452 Trần Quang Sơn
Ông Trần Quang Sơn

Chức vụ: Phóng viên

453 Lê Duy Hài
Ông Lê Duy Hài

Chức vụ: HĐ KTV

454 Lê Thị Thu
Bà Lê Thị Thu

Chức vụ: Phóng viên

455 Nguyễn Thị Tình
Bà Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Chuyên viên

456 Huỳnh Nhật Mỹ
Ông Huỳnh Nhật Mỹ

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ 56 TCV

457 Nguyễn Ngọc Thùy
Ông Nguyễn Ngọc Thùy

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ 582 PCT

458 Nguyễn Thị Huệ
Bà Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên tạp vụ

459 Trần Duy Hải
Ông Trần Duy Hải

Chức vụ: Chuyên viên, tổ trưởng

460 Nguyễn Đình Du
Ông Nguyễn Đình Du

Chức vụ: HĐ TDTT