TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Phạm Thị Ngọc Quyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

22 Võ Văn Thơ
Ông Võ Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

23 Phạm Thị Thanh Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

24 Bùi Thị Thùy Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

25 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

26 Lưu Thị Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

27 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

28 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

29 Nguyễn Thị Thái
Bà Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

30 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

31 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

32 Phan Nguyễn Thiên Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Kế toán trưởng

33 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

34 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên

35 Lê Thị Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

36 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

37 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Nhân Viên

38 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân Viên

39 Vũ Minh Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Nhân Viên

40 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng