TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
321 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

322 Nguyễn Huy Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

323 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

324 Lê Na
Bà Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

325 Nguyễn Thị Thanh Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

326 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

327 Ngô Thanh Kông
Ông Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

328 Trần Thị Bích Thuận
Bà Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

329 Lê Văn Mai
Ông Lê Văn Mai

Chức vụ: Trưởng phòng

330 Phạm Văn Thương
Ông Phạm Văn Thương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

331 Nguyễn Thị Kim Miết
Bà Nguyễn Thị Kim Miết

Chức vụ: Chuyên viên

332 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

333 Phan Duy Phong
Bà Phan Duy Phong

Chức vụ: Chuyên viên

334 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

335 Đinh Hiếu Trung
Ông Đinh Hiếu Trung

Chức vụ: Giám đốc

336 Lê Văn Trường Giang
Ông Lê Văn Trường Giang

Chức vụ: Phó giám đốc

337 Nguyễn Lâm
Ông Nguyễn Lâm

Chức vụ: Phó giám đốc

338 Nguyễn Thị Lệ Minh
Bà Nguyễn Thị Lệ Minh

Chức vụ: Phó giám đốc

339 Nguyễn Văn Phin
Ông Nguyễn Văn Phin

Chức vụ: Tổ trưởng tổ PV-BT-PTV

340 Trần Thị Ái Ly
Bà Trần Thị Ái Ly

Chức vụ: Phóng viên