TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
301 Đặng Ngọc Châu
Ông Đặng Ngọc Châu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

302 Nguyễn Nhật Ánh
Ông Nguyễn Nhật Ánh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

303 Lê Minh Trung
Ông Lê Minh Trung

Chức vụ: Kỹ thuật viên

304 Cao Thị Xuân Thương
Bà Cao Thị Xuân Thương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

305 Đoàn Văn Soạn
Ông Đoàn Văn Soạn

Chức vụ: Chuyên viên

306 Nguyễn Đình Quang Vy
Ông Nguyễn Đình Quang Vy

Chức vụ: Cán sự

307 Nguyễn Thị Thu Quyên
Bà Nguyễn Thị Thu Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

308 Lê Thanh Minh
Ông Lê Thanh Minh

Chức vụ: Chuyên viên

309 Hồ Văn Nái
Ông Hồ Văn Nái

Chức vụ: Cán sự

310 Nguyễn Thị Bích Niệm
Bà Nguyễn Thị Bích Niệm

Chức vụ: Cán sự

311 Huỳnh Thị Tú Thanh
Bà Huỳnh Thị Tú Thanh

Chức vụ: Kế toán

312 Lê Văn Anh
Ông Lê Văn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

313 Đặng Ngọc Phố
Ông Đặng Ngọc Phố

Chức vụ: Nhân Viên

314 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

315 Hồ Thị Hà Mây
Bà Hồ Thị Hà Mây

Chức vụ: Chuyên viên

316 Võ Thanh Bình
Ông Võ Thanh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

317 Nguyễn Hồng Nhân
Ông Nguyễn Hồng Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

318 Nguyễn Minh Chính
Ông Nguyễn Minh Chính

Chức vụ: Chuyên viên

319 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

320 Nguyễn Huy Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng