TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
301 Ngô Hoàn Vũ
Ông Ngô Hoàn Vũ

Chức vụ: Phó giám đốc

302 Trương Quốc Thêm
Ông Trương Quốc Thêm

Chức vụ: Phó giám đốc

303 Đặng Ngọc Châu
Ông Đặng Ngọc Châu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

304 Nguyễn Nhật Ánh
Ông Nguyễn Nhật Ánh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

305 Lê Minh Trung
Ông Lê Minh Trung

Chức vụ: Kỹ thuật viên

306 Cao Thị Xuân Thương
Bà Cao Thị Xuân Thương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

307 Đoàn Văn Soạn
Ông Đoàn Văn Soạn

Chức vụ: Chuyên viên

308 Nguyễn Đình Quang Vy
Ông Nguyễn Đình Quang Vy

Chức vụ: Cán sự

309 Nguyễn Thị Thu Quyên
Bà Nguyễn Thị Thu Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

310 Lê Thanh Minh
Ông Lê Thanh Minh

Chức vụ: Chuyên viên

311 Hồ Văn Nái
Ông Hồ Văn Nái

Chức vụ: Cán sự

312 Nguyễn Thị Bích Niệm
Bà Nguyễn Thị Bích Niệm

Chức vụ: Cán sự

313 Huỳnh Thị Tú Thanh
Bà Huỳnh Thị Tú Thanh

Chức vụ: Kế toán

314 Lê Văn Anh
Ông Lê Văn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

315 Đặng Ngọc Phố
Ông Đặng Ngọc Phố

Chức vụ: Nhân Viên

316 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

317 Hồ Thị Hà Mây
Bà Hồ Thị Hà Mây

Chức vụ: Chuyên viên

318 Võ Thanh Bình
Ông Võ Thanh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

319 Nguyễn Hồng Nhân
Ông Nguyễn Hồng Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

320 Nguyễn Minh Chính
Ông Nguyễn Minh Chính

Chức vụ: Chuyên viên