TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
221 Nguyễn Thị Tuyết
Bà Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Chuyên viên

222 Bùi Minh Diệu
Ông Bùi Minh Diệu

Chức vụ: Giám đốc

223 Trần Văn Thơ
Ông Trần Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

224 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Đội trưởng đội TTLĐ

225 Trương Đức Trí
Ông Trương Đức Trí

Chức vụ: Tổ trưởng tổ thể thao

226 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Nhân Viên

227 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Nhân Viên

228 Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

229 Lê Thị Trường Văn
Bà Lê Thị Trường Văn

Chức vụ: Nhân Viên

230 Ngô Thị Bích Ngọc
Bà Ngô Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

231 Võ Viết Quang
Ông Võ Viết Quang

Chức vụ: Nhân Viên

232 Trần Văn Khóa
Ông Trần Văn Khóa

Chức vụ: Tuyên truyền viên

233 Thái Văn Tàu
Ông Thái Văn Tàu

Chức vụ: Nhân Viên

234 Trần Thị Vân
Bà Trần Thị Vân

Chức vụ: Chuyên viên

235 Nguyễn Văn Liễu
Ông Nguyễn Văn Liễu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

236 Lê Thiện Việt
Ông Lê Thiện Việt

Chức vụ: Chuyên viên

237 Trương Thị Cúc
Bà Trương Thị Cúc

Chức vụ: Thư viện

238 Phạm Tấn Thành
Ông Phạm Tấn Thành

Chức vụ: Nhân Viên

239 Võ Bành
Ông Võ Bành

Chức vụ: Bảo vệ

240 Nguyễn Quang Trung
Ông Nguyễn Quang Trung

Chức vụ: Bảo vệ