TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Trần Ngọc Đức
Ông Trần Ngọc Đức

Chức vụ: Phóng viên

182 Nguyễn Tuấn Linh
Ông Nguyễn Tuấn Linh

Chức vụ: Chuyên viên

183 Nguyễn Trung Kiên
Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: TTV

184 Võ Thị Hà
Bà Võ Thị Hà

Chức vụ: Chuyên viên

185 Nguyễn Thị Bích Thủy
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

186 Ông Thị Minh Hiếu
Bà Ông Thị Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

187 Trần Văn Binh
Ông Trần Văn Binh

Chức vụ: Chuyên viên

188 Nguyễn Phương Trang
Bà Nguyễn Phương Trang

Chức vụ: Kế toán

189 Phan Thị Thanh Dung
Bà Phan Thị Thanh Dung

Chức vụ: Nhân Viên

190 Trần Thị Minh Xuân
Bà Trần Thị Minh Xuân

Chức vụ: Nhân Viên

191 Nguyễn Đình Hà
Ông Nguyễn Đình Hà

Chức vụ: Nhân Viên

192 Nguyễn Văn Lê
Ông Nguyễn Văn Lê

Chức vụ: Trưởng phòng

193 Nguyễn Thị Thanh Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

194 Đinh Thị Giang
Bà Đinh Thị Giang

Chức vụ: Chuyên viên

195 Bríu Thị Nếp
Bà Bríu Thị Nếp

Chức vụ: Chuyên viên

196 Phan Văn Hiên
Ông Phan Văn Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

197 Văn Quý Thành
Ông Văn Quý Thành

Chức vụ: Giám đốc

198 Bríu Thị Thanh Nữ
Bà Bríu Thị Thanh Nữ

Chức vụ: Phó giám đốc

199 Đoàn Lá
Ông Đoàn Lá

Chức vụ: Cán sự

200 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên