Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Công khai ngân sách

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm
2021
Số: 175/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 19/07/2021
Số: 133/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 13/05/2021
Số: 86/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 12/04/2021
2019
Số: 72/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 22/04/2019
Số: 15/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 14/01/2019
Số: 16/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 14/01/2019
2017
Số: 1334/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 19/09/2017
Số: 16/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 20/01/2017
Số: 06/QD-STTTT     Ngày ban hành: 09/01/2017

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập