Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Công khai ngân sách

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê
2018
2016
Số: 158/QĐ-STTTT     Ngày ban hành: 21/01/2016
2015
Số: 01/QD-STTTT     Ngày ban hành: 05/01/2015

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập