Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Công khai ngân sách

Dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền cấp cao
2018
Số: 1574/QĐ-UBND     Ngày ban hành: 18/05/2018

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập