Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

I. NHÂN SỰ : 

1. Đào Thị Thanh Thảo: 

   Chức vụ: Trưởng phòng 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Máy tính

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3820999

   + Di động : 0916379555

   + EMail : thaodtt@quangnam.gov.vn


2. Trần Thị Thanh Phương: 

   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

   Số điện thoại:
    + Cơ quan : 0235.3820999

    + Di động : 0943593793
    + EMail : phuongttt@quangnam.gov.vn

3. Trần Xuân Cảnh

   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3820999

   + Di động: 0972955557
   + EMail : canhtx@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập