Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

1. Trương Thái Sơn 


Chức vụ: Trưởng phòng 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811760

   + Di động : 0941 455 785
   + Mail: sontt@quangnam.gov.vn


 2. Nguyễn Văn Hiệu
  - Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Điện tử viễn thông
- Số điện thoại: 
  + Cơ quan :  0235.3811760
  + Di động :  0983198737
  + Mail : hieunv@quangnam.gov.vn

 3. Đào Thị Thanh Thảo: 
 

Trình độ chuyên môn: Ths. Khoa học Máy tinh
- Chức vụ : Trưởng phòng

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811761

   + Di động : 0916379555
   + Mail: thaodtt@quangnam.gov.vn4. Nguyễn Thị Thúy Kiều

 


Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thông tin
- Chức vụ :Chuyên viên

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động : 0906504589
   + Mail: kieuntt@quangnam.gov.vn

5. Bùi Trọng Hiệp: 

- Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư công nghệ thông tin 
- Chức vụ :Chuyên viên

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811760

   + Di động : 0974003261
   + Mail: hiepbt@quangnam.gov.vn

6. Trần Thị Thanh Phương: 


- Chức vụ:
 Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.381176
  + Di động : 0943593793

  + Mail : phuongttt@quangnam.gov.vn

7. Trần Xuân Cảnh


- Chức vụ:
 Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
   + Cơ quan : 0235.381176
   + Di động: 0972955557
   + Mail : canhtx@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ