Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ :

1. Trương Thái Sơn 

   Chức vụ: Trưởng phòng 
   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811760

   + Di động : 0941455785
   + EMail: sontt@quangnam.gov.vn


 2. Nguyễn Văn Hiệu
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Điện tử viễn thông
Số điện thoại: 
+ Cơ quan :  0235.3811760
+ Di động :  0983198737
+ EMail : hieunv@quangnam.gov.vn


3. Nguyễn Thị Quỳnh Lâm: 


   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thông tin
   Số điện thoại:
    + Cơ quan : 0235.3811760
    + Di động : 0904502789
    + EMail: lamntq@quangnam.gov.vn


4. Bùi Trọng Hiệp: 

   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin 
   Chuyên viên

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811760

   + Di động : 0974003261
   +EMail: hiepbt@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập