Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ : 

1. Tưởng Thị Ngọ 

   Chức vụ: Trưởng phòng 
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3845526

   + Di động : 0903541413
   + EMail :ngott@quangnam.gov.vn

 

2. Trần Thị Kim Châu: 

   Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3845526

   + Di động : 0967626466
   + EMail :chauttk@quangnam.gov.vn

 

3. Thái Vũ Minh Hiếu 

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3845526

   + Di động : 0909788719
   + EMail :hieutvm@quangnam.gov.vn

 

4. Nguyễn Thị Huỳnh Điểu


   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học

   Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3845526

   + Di động : 0976100098
   + EMail :dieunth@quangnam.gov.vn

 

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập