Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Diệu Bùi Minh Diệu
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên
0905236327
0235.878350

ttvhtt.dx@ gmail.com
2 Sáu Huỳnh Văn Sáu
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Quế Sơn
10/10/1975


3 Thơ Trần Văn Thơ
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên
0903565129
0235.877584

hoangtho6@gmail.com
4 Anh Hà Thị Lan Anh
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Quế Sơn
0935240427
0235 3885193

5 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Đội trưởng đội TTLĐ
Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên
0984.431.476


6  Trí Trương Đức Trí
Tổ trưởng tổ thể thao
Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên
0979361225


7 Trai Bùi Ngọc Trai
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Quế Sơn
0905914789


8 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Tam Kỳ
0905 397 699


dungnguyenngoctk@gmail.com
9 Bình Nguyễn Văn Bình
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Bắc Trà My
0984677823
02353882230

binhpvbtm@gmail.com
10 Dũng Lê Anh Dũng
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Bắc Trà My
0985404464
02353882337

11 Trình Phan Vân Trình
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0949346565
0235.3765909

vantrinhdailoc@yahoo.com.vn
12 Tôn Nguyễn Hữu Tôn
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0982865573


tonvhttdailoc@gmail.com
13 Sê Phạm Văn Sê
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0982747661


phamsevhttdailoc@gmail.com
14 Cường Lê Ngọc Cường
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0905181121


cuonglettdl@gmail.com,
15 Tuấn Nguyễn Văn Tuấn
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0983266134


vantuandlt@gmail.com
16 Hòe Nguyễn Thị Hòe
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Bắc Trà My
0977590208


hoebtm@gmail.com
17 Tấn Hứa Viết Tấn
Viên chức
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0775341064


vietandltcn1k6@gmail.com
18 Luận Trà Quang Luận
Viên chức
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0982919234


19 Thắng Nguyễn Hữu Thắng
Viên chức
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0905460172


huuloidlt@gmail.com,
20 Trinh Mai Xuân Trinh
Viên chức
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0905131345


xuantrinhdlt@gmail.com
21 Nhân Huỳnh Thị Bích Nhân
Viên chức
Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc
0973842438


bichnhandlt@gmail.com
22 Dũng Nguyễn Văn Dũng
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0936 703 326


23 Phát Đỗ Phát
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0914.180159
0235.3867334

dophatdb @gmail.com
24 Lộc Phạm Lộc
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0905.245479
0235.3867334

phamloc30 @gmail.com
25 Chi Đỗ Thị Huyền Chi
Phóng viên
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0903.357795


huyenchi70 @gmail.com
26 Quốc Hồ Tấn Quốc
Kỹ thuật
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0985745545


27 Thành Nguyễn Chí Thành
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0935406840


thanhfc@gmail.com
28 Hằng Đỗ Lê Thu Hằng
Phóng viên
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0382814073


dolethuhang @yahoo.com
29 Hồng Lê Thị Hồng
Kế toán
Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn
0932.557246


nhohong261 @gmail.com
30 Thành Văn Quý Thành
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0961 215 247


31 Nữ Bríu Thị Thanh Nữ
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0347 986 549


32 Lá Đoàn Lá
Cán sự
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0383 359 190


33 Thảo Nguyễn Thị Thảo
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0985 090 206


thuthaodonggiang@gmail.com
34 Hiền Đinh Thị Hiền
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0918 383 125


hienmimo179@gmail.com
35 Vy Nguyễn Thị Ngọc Vy
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0905 305 350


ngocvyttthdonggiang@gmail.com
36 Kiên Đinh Văn Kiên
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0385 358 463


kiendgrt@gmail.com
37 Ra Zơ Râm Va Ra
Cán sự
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0374 287 684


varazoram@gmail.com
38 Hàn A Ting Hàn
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang
0356 897 740


39 Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nhân Viên
Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên
0932567696


40 Mai Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nhân Viên
Trung tâm VHTT - TTTH Duy Xuyên
0988.678.844


41 Cẩm Trương Thị Ngọc Cẩm
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Hội An
0977590599


42 Đông Nguyễn Phương Đông
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Hội An
0982923102
02353910035

phuongdonghoian@gmail.com
43 Xớp Bớt Xớp
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0963188478


botxop@gmail.com
44  Vĩnh Châu Ngọc Vĩnh
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0919769272
0235.3840.059

ngocvinhng@gmail.com
45 Khoa Nguyễn Anh Khoa
Kỹ thuật viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0982707671


46 Thủy Phạm Văn Thủy
Phóng viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0983792531


Phamvanthuy0607.@gmail.com
47 Khanh Hồ Văn Khanh
Phóng viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0977673863


vankhanh.@gmail.com
48 Nhuận Nguyễn Ngọc Nhuận
Kỹ thuật viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0973496360


49 Thum Brao Thum
Phát thanh viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang
0944531329


50 Thọ Nguyễn Hoàng Thọ
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0917260234


hoangthonrt@gmail.com
51 Vũ Ngô Hoàn Vũ
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0934872878


52 Thêm Trương Quốc Thêm
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0973620687


quocthemt@gmail.com
53 Châu Đặng Ngọc Châu
Kỹ thuật viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0935880995


chaudangngocnrt@gmail.com
54 Ánh Nguyễn Nhật Ánh
Kỹ thuật viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0905794959


nhatanhnrmy@gmail.com
55 Trung Lê Minh Trung
Kỹ thuật viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0909914676


minhtrungnrt@gmail.com
56 Thương Cao Thị Xuân Thương
Kỹ thuật viên
Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My
0983467246


xuanthuongnrt@gmail.com
57 Trung Đinh Hiếu Trung
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành

0235.3.600.168

dinhhieutrung14@gmail.com
58 Lâm Nguyễn Lâm
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành

02353600567

nguyenlamvhtt@gmail.com
59 Minh Nguyễn Thị Lệ Minh
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành
0357247157


leminhvhttnt@gmail.com
60 Giang Lê Văn Trường Giang
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành
0983.108123
0235.3871244

truonggiangdtt@gmail.com
61 Phin Nguyễn Văn Phin
Tổ trưởng tổ PV-BT-PTV
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành
0982.570437


vanphindaipt@gmail.com
62 Sơn Võ Hồng Sơn
Chuyên viên kỹ thuật
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành
0363.614986
0235.3572063

vohongsondaittthnuithanh@gmail.com
63 Ly Trần Thị Ái Ly
Phóng viên
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành
0969.285533


aily2585@gmail.com
64 Ninh Lê Viết Ninh
Chuyên viên kỹ thuật
Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành
0941.204.120


levietninhnt@gmail.com
65 Hùng Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh
0935 321 333


vanhungvhttpn@gmail.com
66 Hoàng Nguyễn Huy Hoàng
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh
0982 285 753


songchauqn@gmail.com
67 Uyên Trịnh Thị Bích Uyên
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh
0905659233


bichuyentruyenthanh@gmail.com
68 Hà Trần Văn Hà
Kỹ thuật đài
Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh
0762 682 379


69 Trình Huỳnh Trình
Kỹ thuật đài
Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh
0935344315


huynhtrinhdtt@gmail.com
70 Dũng Đặng Chí Dũng
Chuyên viên
Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh
0914557477


dangchidung@gmail.com

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập