Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Nga Trịnh Thị Hồng Nga
Trưởng phòng
Phòng VHTT Bắc Trà My
0979029979
0235.3882832

hoaitamluong@gmail.com
2 Anh Nguyễn Tiến Anh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Bắc Trà My
0354620511
0235.3882832

tienanhbrt@gmail.com
3 Vân Ngô Thị Lệ Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Bắc Trà My
0914744835
0235.3882832

ngolevan.vhtt@gmail.com
4 Nga Phan Thị Hồng Nga
Chuyên viên
Phòng VHTT Bắc Trà My
0385659428
0235.3882832

5 Hoa Hoàng Thị Hồng Hoa
Chuyên viên
Phòng VHTT Bắc Trà My
0386110530
0235.3882832

hoa.qlvh@gmail.com
6 Hùng Hồ Thanh Hùng
Bảo vệ
Phòng VHTT Bắc Trà My
0332926253
0235.3882832

7 Bảy Hứa Văn Bảy
Trưởng phòng
Phòng VHTT Đại Lộc
0983972519


vantrinhdailoc@yahoo.com.vn
8 Huyền Võ Thị Lệ Huyền
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Đại Lộc
0905400479


lehuyen056@gmail.com
9 Thành Nguyễn Khánh Thành
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Đại Lộc
0982136542


thanhptnt18@gmail.com
10 Phượng Đoàn Qúy Phượng
Cán sự
Phòng VHTT Đại Lộc
0935645397
0235.3865070

11 Phi Nguyễn Thanh Phi
Chuyên viên
Phòng VHTT Đại Lộc
0982474655


thanhphivhtt@gmail.com
12 Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn
Trưởng phòng
Phòng VHTT Điện Bàn
0914035009
02353.716335

tuandienban@gmail.com
13 Linh Lương Thị Mỹ Linh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Điện Bàn
0934890766
02353.716336

luongmylinh@gmail.com
14 Ba Phạm Văn Ba
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Điện Bàn
0944.866477
0235.3716336

bathethao@gmail.com
15 Đào Ngô Thị Đào
Kế toán trưởng
Phòng VHTT Điện Bàn
0901150327
02353.867371

phongvanhoathethao@gmail.com
16 Phượng Nguyễn Thị Phượng
Nhân Viên
Phòng VHTT Điện Bàn
0905561903
02353.867371

phongvanhoathethao@gmail.com
17 Chính Trần Minh Chính
Nhân Viên
Phòng VHTT Điện Bàn
0905253534
02353.867371

minhchinhdb@gmail.com
18 Lê Nguyễn Văn Lê
Trưởng phòng
Phòng VHTT Đông Giang
0905237407
02353.898.262

ledgiang@gmail.com
19 Hương Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Đông Giang
0973.847.547
02353.898.262

thanhhuongvhdg@gmail.com
20 Vân Hà Thùy Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Điện Bàn
0386907575
02353.867371

thuyvandldb@gmail.com
21 Giang Đinh Thị Giang
Chuyên viên
Phòng VHTT Đông Giang
0911.423.238
02353.898.262

dinhthigiangvhdg@gmail.com
22 Nếp Bríu Thị Nếp
Chuyên viên
Phòng VHTT Đông Giang
0966588327
02353.898.262

nep.bhriuvh@gmail.com
23 Hiên Phan Văn Hiên
Chuyên viên
Phòng VHTT Đông Giang
0947.972.585
02353.898.262

phanvanhien0425@gmail.com
24 Hải Nguyễn Thị Ngọc Hải
Trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
0976578587


25 Minh Đặng Văn Minh
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
0977431201
0235.3877551

Minhdangmyson@gmail.com
26 Hương Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Duy Xuyên
0905.847.663
0235.3877551

xuanhuongvpub@gmail.com
27 Linh Nguyễn Từ Linh
Chuyên viên
Phòng VHTT Duy Xuyên
0777.147.918
0235.3877551

nguyenlinhvhtt@gmail.com
28 Phước Nguyễn Thị Như Phước
Kế toán
Phòng VHTT Duy Xuyên
0906515060
0235.3877551

nhuphuocdx@gmail.com
29 Vân Phạm Thị Thu Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Duy Xuyên
0905758202
0235.3877551

vandldx@gmail.com
30 Niên Nguyễn Phước Niên
Trưởng phòng
Phòng VHTT Hiệp Đức
0914725161
0235.3607678

phuocnienhdqn@gmail.com
31 Hưng Tống Quốc Hưng
Phó trưởng phòng phụ trách
Phòng VHTT Hội An
0793657837


hungtongha@gmail.com
32 Trung Võ Văn Trung
Chuyên viên
Phòng VHTT Hội An
0983.086.717


trungvhtt@gmail.com
33 Dư Trần Dư
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Giang
0914949905


ongtranabc@gmail.com
34 Phi Nguyễn Văn Phi
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Giang
0945797719


phinamgiang@gmail.com
35 Thủy Lê Thị Lệ Thủy
Chuyên viên
Phòng VHTT Nam Giang
0905040535


lethuynamgiang@gmail.com
36 Thanh Nguyễn Thị Phương Thanh
Cán sự
Phòng VHTT Nam Giang
0979346446


phuongthanh.vhtt@gmail.com
37 Ươm Zơ Râm Ươm
Nhân viên hợp đồng
Phòng VHTT Nam Giang
0382791756


uomphongvhtt@gmail.com
38 Mai Lê Văn Mai
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Trà My
0914749327


lemainrt@gmail.com
39 Thương Phạm Văn Thương
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Nam Trà My
0963532538


40 Miết Nguyễn Thị Kim Miết
Chuyên viên
Phòng VHTT Nam Trà My
0397115114


kimmietvhtt@gmail.com
41 Cường Huỳnh Văn Cường
Trưởng phòng
Phòng VHTT Núi Thành
0362611821
0235.3600555

cuonghv1@quangnam.gov.vn
42 Kim Phan Thị Thanh Kim
Chuyên viên
Phòng VHTT Núi Thành
0982114199


Phankim86@gmail.com
43 Lý Hoàng Thị Minh Lý
Chuyên viên
Phòng VHTT Núi Thành
0914914349


lyhoangvhttnt@gmail.com
44 Thi Hoàng Thế Thi
Chuyên viên
Phòng VHTT Núi Thành
0979905164


Thethi1989@gmail.com
45 Luật Đỗ Văn Luật
Trưởng phòng
Phòng VHTT Phú Ninh
0972522030


46 Thạch Nguyễn Thị Kim Thạch
Phó phòng
Phòng VHTT Phú Ninh
0905220571


kimthachpn@yahoo.com
47 Hiển Trần Ngọc Hiển
Chuyên viên
Phòng VHTT Phú Ninh
0838990403


ngochienphuninh@gmail.com
48 Trung Đỗ Trình Vạn Trung
Chuyên viên
Phòng VHTT Phú Ninh
0905333292


trungdtv@gmail.com
49 Kiên Hồ Văn Kiên
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Phước Sơn
0372.835.679
02353.681.130

kiennvps@gmail.com
50 Thọ Nguyễn Thế Thọ
Cán sự
Phòng VHTT Phước Sơn
0976.100770
02353.681130

Thethovhtt@gmail.com
51 Hiền Ngô Thị Hiền
Chuyên viên
Phòng VHTT Phước Sơn
0965.268.639
02353.681130

hien.phuocson@gmail..com
52 Đắc Nguyễn Hữu Đắc
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tam Kỳ
0914228469
02353.825.668

huudactkqn@gmail.com
53 Lan Đặng Tuyết Lan
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tam Kỳ
0935076669
0235.851.208

danglantt@gmail.com
54 Hậu Nguyễn Thị Ái Hậu
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0941381965


aihauvhtt@gmail.com
55 Dung Mai Thị Kim Dung
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0967705723


kimdungvhtttamky@gmail.com
56 Hùng Trương Công Hùng
Trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
0914023123
0235.3500789

hungtc@quangnam.gov.vn - nhathungbm@gmail.com
57 Cam Thái Viết Cam
Chuyên viên
Phòng VHTT Tam Kỳ
0973.652.870


thaivietcamvhtt@gmail.com
58 Hiền Nguyễn Thị Hiền
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Thăng Bình
0935.664.479
02353.874.414

hienntl@quangnam.gov.vn - nguyenthihientb1985@gmail.com
59 Đào Võ Ngọc Đào
Chuyên viên
Phòng VHTT Thăng Bình
0947.834.908
0235.3874414

daovn@quangnam.gov.vn - daovn@thangbinh.gov.vn
60 Anh Nguyễn Thanh Anh
Trưởng phòng
Phòng VHTT Nông Sơn
843969678
02353505353

thanhanhvhns@gmail.com
61 Thành Nguyễn Thị Thành
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Nông Sơn
0935221184
0235.3656988

thanhvhtt@gmail.com
62 Toàn Nguyễn Chí Toàn
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tây Giang
0979.204.818
02353.796.019

chitoantg@gmail.com
63 Bưng Palăng Bưng
Phó phòng
Phòng VHTT Tây Giang
368077803


64 Plênh Pơloong Plênh
Chuyên viên
Phòng VHTT Tây Giang
0327357786


65 Pari Alăng Thị Pari
Chuyên viên
Phòng VHTT Tây Giang
0968.393.758


pari261293@gmail.com
66 Luận Hồ Công Luận
Trưởng phòng
Phòng VHTT Tiên Phước
0986959385


67 Phước Trần Hữu Phước
Phó trưởng phòng
Phòng VHTT Tiên Phước
0983424587


68 Thiện Nguyễn Thị Kim Thiện
Chuyên viên
Phòng VHTT Tiên Phước
0983119791


69 Vân Đoàn Thị Mỹ Vân
Chuyên viên
Phòng VHTT Tiên Phước
0977479184


70 Dung Phan Thị Dung
Chuyên viên
Phòng VHTT Tiên Phước
0985001255


CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập