Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 251 items in 13 pages
1 2654/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng Về việc điều chỉnh Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân công công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ ...
16/09/2021 17/09/2021
2 2564/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam
07/09/2021 08/09/2021
3 2485/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo
29/08/2021 30/08/2021
4 2370/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QĐ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
19/08/2021 19/08/2021
5 110/QĐ-TCT UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QĐ Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
06/08/2021 06/08/2021
6 2136/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện CCHC năm 2020
30/07/2021 02/08/2021
7 2073/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ Phân công công tác của UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
27/07/2021 27/07/2021
8 2060/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QĐ Về việc Thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước ...
26/07/2021 26/07/2021
9 1826/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng Về việc thành lập Phòng Thi đua - Khen thưởng trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng
01/07/2021 01/07/2021
10 1669/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
18/06/2021 21/06/2021
11 1619/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Nam (LGSP tỉnh Quảng Nam)
15/06/2021 15/06/2021
12 1163/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Báo chí xuất bản Quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
02/05/2021 04/05/2021
13 674/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp
15/03/2021 16/03/2021
14 31/QĐ-BCĐ UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
09/03/2021 09/03/2021
15 574/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
04/03/2021 04/03/2021
16 6863/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
23/11/2020 07/12/2020
17 6124/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19/10/2020 07/12/2020
18 2768/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
09/10/2020 07/12/2020
19 33/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin NGHỊ QUYẾT Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
17/09/2020 07/12/2020
20 3973/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của ...
16/07/2020 07/12/2020

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập