Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 241 items in 13 pages
1 1619/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Nam (LGSP tỉnh Quảng Nam)
15/06/2021 15/06/2021
2 1163/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Báo chí xuất bản Quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
02/05/2021 04/05/2021
3 674/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp
15/03/2021 16/03/2021
4 31/QĐ-BCĐ UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
09/03/2021 09/03/2021
5 574/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
04/03/2021 04/03/2021
6 6863/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
23/11/2020 07/12/2020
7 6124/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19/10/2020 07/12/2020
8 2768/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
09/10/2020 07/12/2020
9 33/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin NGHỊ QUYẾT Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
17/09/2020 07/12/2020
10 3973/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của ...
16/07/2020 07/12/2020
11 4189 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với 29 Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
24/12/2019 24/12/2019
12 7658/UBND-KTN UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng V/v thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 383/TBUBND ngày 22/11/2019.
20/12/2019 24/12/2019
13 4067 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Phân công công tác của UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019)
12/12/2019 24/12/2019
14 210 /BC-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
10/12/2019 24/12/2019
15 2534/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Bưu chính viễn thông Ngày 7/8/2019, Sở THông tin và Truyền thông Quảng Nam Ban hành Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai
07/08/2019 09/08/2019
16 40/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Văn bản luật Tài chính kế hoạch Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do tỉnh Quảng Nam tổ chức
12/07/2019 09/08/2019
17 2070/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản luật Văn phòng Quyết định về việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chon nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại ...
26/06/2019 09/08/2019
18 1600/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở ban ngành, UBND huyện, thị xã.......
06/06/2019 09/08/2019
19 1444/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam
17/05/2019 17/05/2019
20 1235/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Quảng Nam
25/04/2019 07/05/2019

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập