Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Báo chí xuất bản

STTTên văn bảnNgày ban hànhXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 89 items in 5 pages
1 V/v đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động quý III năm 2021 15/09/2021
2 Báo cáo Kết quả thực hiện quyền trẻ em và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2021 27/08/2021
3 V/v tăng cường truyền thông hướng dẫn phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh 18/08/2021
4 Quyết định v/v thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 23/07/2021
5 Kết quả công tác tuyên truyền về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 12/07/2021
6 V/v đề nghị cung cấp thông tin về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 24/06/2021
7 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc 24/06/2021
8 V/v đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động quý II năm 2021 15/06/2021
9 Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Nam 03/06/2021
10 Công tác tuyên truyền báo chí quý I năm 2021 và định hướng công tác tuyên truyền quý II năm 2021 02/04/2021
11 V/v tăng cường quản lý hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh 11/03/2021
12 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 25/01/2021
13 BÁO CÁO Kết quả thực hiện hoạt động giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020 25/01/2021
14 BÁO CÁO Tổng kết công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2020; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 07/01/2021
15 V/v đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động quý IV năm 2020 21/12/2020
16 V/v đề nghị cung cấp lại danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 23/11/2020
17 BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hoạt động truyền thanh-truyền hình cấp huyện đến năm 2020 19/10/2020
18 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 307/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 07/10/2020
19 V/v đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động quý III năm 2020 28/09/2020
20 V/v xây dựng clip khai trương Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam 22/09/2020

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập