Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Dự thảo Văn bản Pháp luật

STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
1 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam 05/08/2021 05/08/2021 31/12/2021
STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 V/v góp ý Dự thảo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 05/04/2021 05/04/2021 08/04/2021
2 Đề án thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam 02/11/2020 02/11/2020 31/12/2020
3 Quy chế thí điểm quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam 02/11/2020 02/11/2020 31/12/2020
4 Quy chế vận hành thí điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh qua phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam 02/11/2020 02/11/2020 31/12/2020
5 Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 18/09/2020 18/09/2020 30/09/2020
6 Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 20/01/2020 20/01/2020 07/02/2020
7 V/v góp ý Dự thảo Đề án Tổng thể Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025. 05/11/2019 12/11/2019 25/11/2019
8 Góp ý kế hoạch Đảm bảo An toàn thông tin và Ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh năm 2020. 04/11/2019 04/11/2019 29/11/2019
9 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Đảm bảo An toàn thông tin và Ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh năm 2020 29/10/2019 29/10/2019 06/11/2019
10 góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 giai đoạn 2019-2025 19/09/2019 19/09/2019 24/09/2019
11 test 1 01/08/2019 01/08/2019 03/08/2019
12 Dự thảo ý quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 27/09/2018 27/09/2018 15/10/2018
13 Góp ý bản thảo tờ rơi tuyên truyền DVC trực tuyến 08/08/2018 08/08/2018 15/08/2018
14 góp ý Dự thảo:Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 02/08/2018 02/08/2018 10/08/2018
15 Góp ý Dự thảo: Quyết định Ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 02/08/2018 02/08/2018 10/08/2018
16 Góp ý Dự thảo Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 10/05/2018 10/05/2018 24/05/2018
17 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam 27/03/2017 31/03/2017 15/04/2017
18 góp ý Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam 18/11/2016 18/11/2016 23/11/2016
19 Đề án “Cổng thông tin ý kiến nhân dân và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính” 12/04/2016 12/04/2016 20/04/2016
20 Đề án: "Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020" 05/04/2016 05/04/2016 14/04/2016

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập