Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản - công tác văn phòng

STTTên văn bảnNgày ban hànhXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 201 items in 11 pages
1 Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2021 ngành thông tin và truyền thông 21/09/2021
2 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 16/09/2021
3 Thông báo Về việc sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 08/09/2021
4 Thống kê thủ tục hành chính trong 03 năm gần nhất không phát sinh hồ sơ 27/08/2021
5 BÁO CÁO Tình hình triển khai kết nối dữ liệu các Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương với Cổng Dịch vụ công của tỉnh 27/08/2021
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 25/08/2021
7 BÁO CÁO Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế 30/07/2021
8 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 14/07/2021
9 Về việc điều động công chức 24/06/2021
10 Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 18/06/2021
11 V/v thông báo tình hình đăng ký thi đua và chuyển đổi phần mềm chấm điểm thi đua 2021 18/05/2021
12 V/v báo cáo kết quả tuần cao điểm xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 14/05/2021
13 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 09/11/2018; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 11/05/2021
14 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 27/04/2021
15 Kết quả triển khai Dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 14/04/2021
16 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức (Lưu Thị Thương). 26/03/2021
17 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam giai đoạn 2021-2026 (tại thời điểm năm 2021) 22/03/2021
18 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho Lưu Thị Thương_bậc 3_01-4- 2021 16/03/2021
19 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021. 11/03/2021
20 Quyêt định tiếp nhận và bố trí công tác công chức bà Nguyễn Thị Tú Vân 10/03/2021

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập