Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Bộ TT&TT sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021
Người đăng: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 23/06/2021 .Lượt xem: 64 lượt.
Sáng ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 và tôn vinh các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020.
 

20210622-l3.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm đã biểu dương những kết quả công tác thi đua, khen thưởng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là biểu dương thành tích của 15 đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ TT&TT năm 2020.

Thứ trưởng đánh giá: Phong trào thi đua của Bộ TT&TT năm 2021 với chủ đề “Có việc khó thì mới có thi đua. Thi đua để làm được việc khó, tạo ra giá trị và nhân rộng giá trị, tìm ra cá nhân điển hình, tập thể xuất sắc việc 5 năm hãy thi đua hoàn thành trong 1 năm”.  Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ TT&TT phát động. Từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã phát động phong trào thi đua riêng, trong đó đề ra nội dung và giải pháp cụ thể, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực quản lý. Các mục tiêu, nội dung thi đua của từng lĩnh vực được phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Bộ nhằm cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

20210622-l7.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung thi đua đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực được đề cập trong Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về định hướng phát triển Ngành TT&TT năm 2021. Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 được xây dựng theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đã có sự đổi mới, bám sát nhiệm vụ của Bộ tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT và yêu cầu phát triển của Ngành TT&TT trong năm 2021.

Bên cạnh đó, việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-BTTTT đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện một cách nghiêm túc ngay từ đầu năm. Nội dung phong trào thi đua đã có sự đổi mới, bám sát hơn vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào những việc khó của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn với mục tiêu cụ thể, thiết thực hơn để tạo động lực phấn đấu. Đặc biệt, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ TT&TT lần thứ IV đã tạo thêm động lực, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo sự chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện kế hoạch và chương trình công tác của các đơn vị; động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

20210622-lo.jpg

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Thứ trưởng Phan Tâm trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 cho 07 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Theo Thứ trưởng Phan Tâm: “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cùng những nhiệm vụ mà Bộ TT&TT đang triển khai thực hiện được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lựa chọn và đề xuất để phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số quốc gia (Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số) trong toàn quốc. Phong trào thi đua Chuyển đổi số quốc gia một khi được phát động sẽ chứng tỏ rằng những công việc của Bộ đã và đang triển khai được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương quan tâm, ủng hộ với kỳ vọng rất cao của Đảng, Nhà nước, xã hội. Bởi vậy, công việc của Bộ thời gian tới sẽ rất nặng nề, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ và người lao động toàn Ngành phải thực sự cố gắng, cống hiến và lao động hết mình vì mục tiêu chung.

Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm yêu cầu:

Một là:
 Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tạo phong trào thi đua thông qua việc hàng ngày. Mỗi đơn vị, mỗi cán bộ hãy nhận mục tiêu cao để khám phá những tri thức mới, năng lực mới và từ đó khám phá ra chính mình.

Hai là: Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, dựa trên nền tảng công nghệ số kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp từng thời điểm, từng giai đoạn, chung tay cùng Chính phủ và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Ba là: Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ qua tổng kết phong trào thi đua của tập thể và cá nhân để bình xét và đề xuất khen thưởng thành tích năm 2021.

Bốn là: Thi đua phải gắn liền với tổng kết, đánh giá và nhân rộng. Sau các phong trào thi đua, mỗi người, mỗi đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Việc phổ biến kinh nghiệm và bài học, nhân rộng điển hình để tạo ra giá trị cấp số nhân.

20210622-l2.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT năm 2020 cho 08 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Do đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch thi đua từ chính nhiệm vụ hàng ngày của mình để tự giác, tự nguyện thực hiện. Các phong trào thi đua này phải có tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Qua đó lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự xuất sắc, tiêu biểu cho từng lĩnh vực để đề xuất khen thưởng vào cuối năm. Tinh thần là khen thưởng phải đúng người, đúng việc, thực sự tạo nên động lực phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

6 lĩnh vực hưởng ứng và thực hiện phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021

Lĩnh vực Bưu chính:

Khen thưởng cho doanh nghiệp bưu chính: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Có đóng góp lớn cho sự phát triển lĩnh vực; Nội bộ đoàn kết; có nhiều hoạt động vì xã hội, vì cộng đồng;

Khen thưởng cho doanh nghiệp bưu chính phải đạt một trong các tiêu chí sau: Tăng trưởng dịch vụ phục vụ thương mại điện tử >30%; Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính cao; Nộp ngân sách nhà nước lớn; Năng suất lao động và thu nhập bình quân của người lao động cao.

Lĩnh vực Viễn thông:

90% người sử dung điện thoại từ 15 tuổi trở lên có smartphone; Đề án thay thế VINASAT-1, VINASAT-2; VNNIC Speedtest: 30-50 điểm đo đặt tại các doanh nghiệp; Triển khai Mobile Money; 50% số người dùng ứng dụng VoLTE; Nghị định đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; Chương trình IPv6 For Gov:

Thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh: 90% người sử dụng điện thoại từ 15 tuổi trở lên có smartphone; Người dân tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng mới; Doanh nghiệp tăng doanh thu; Tăng thứ hạng; Thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia.

Tỷ lệ IPv6 chung: 45-50%; thứ 2 Asean; Top 10 toàn cầu; Chủ động thu thập, quản lý số liệu; Bảo vệ quyền lợi người sử dụng, thúc đẩy cạnh tranh nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lĩnh vực ứng dụng CNTT:

Hoàn thiện môi trường pháp lý cho Chính phủ số; 100 % Bộ, ngành, địa phương cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4; Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đạt 18 triệu giao dịch thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; Nghị định thay thế Nghị định số 64/2011/NĐ-CP; Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, an toàn cho người dân, doanh nghiệp là điều kiện cơ bản của Chính phủ số;  Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước với những nội hàm và quy định mới, đặc thù so với chính phủ điện tử.

100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4: Năm 2019 tỷ lệ DVCTT mức độ 4 là 10,76%; Năm 2020 tỷ lệ DVCTT mức độ 4 là 30,86%; Tính đến tháng 5/2021, tỉ lệ DVCTT mức độ 4 là 35,87%; Mục tiêu cuối năm 2021, 100% bộ, ngành, địa phương triển khai 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Tái hoạch định nguồn tài nguyên số; Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ; Tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân; Thời cơ để nhà nước, doanh nghiệp cùng hợp tác để phát triển Việt Nam giàu mạnh; Đạt 18 triệu giao dịch thực hiện quan nền tảng NGSP (năm 2021).

Lĩnh vực công nghiệp ICT: Phát động thi đua tham gia giải thưởng sản phẩm công nghệ số MAKE IN VIET NAM 2021.

Tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam; Có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số; Góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Lĩnh vực báo chí, truyền thông:

*Báo chí và phát thanh truyền hình: Sửa đổi Luật báo chí năm 2016; Đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện chính trị, đường lối của Đảng và Nhà nước; Phát triển thị trường truyền hình trả tiền ổn định; Lập đề nghị sửa đổi Luật Báo chí; 100% các đài PTTH, cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền sự kiện chính trị, đường lối của Đảng và Nhà nước; Phát triển thuê bao và doanh thu tăng trưởng 15-20% so với năm 2020.

*Thông tin điện tử: Quản lý các nền tảng xuyên biên giới; Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Phát triển môi trường mạng xã hội lành mạnh; 90-100 triệu người dùng mạng xã hội trong nước; Hỗ trợ phát triển từ 2 lên 5 mạng xã hội trong nước đạt 5 triệu người dùng trở lên; Ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc 85-90%; Giám sát hoạt động mạng quảng cáo xuyên biên giới.

*Thông tin cơ sở: Chuyển đổi số hệ thống thông tin báo chí cơ sở; Ứng dung công nghệ, đổi mới cách quản lý vận hành thông tin cơ sở; Tổng kết thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Tiến tới cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình hội tụ, đa phương tiện tỷ lệ 75%; Đến hết năm 2021, 10% tỉnh thành phố có tỷ lệ hệ thống thông tin nguồn; 92% phường, xã có đài truyền thanh cơ sở, trong đó tối thiểu 15% các đài ứng dụng CNTT-VT.

*Xuất bản, in và phát hành: Tổng kết Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in; Phát triển văn hóa đọc; Xây dựng chính sách quốc gia; Phát triển xuất bản truyền thông điện tử; Lập đề nghị sửa đổi Luật xuất bản; Tỷ lệ bán sách/người đạt 4.2%; Tỷ lệ xuất bản điện tử/số đầu sách đạt 10%.

 


Nguồn tin: mic.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT (Ngày đăng: 10/09/2021 )
Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành TT&TT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày đăng: 06/09/2021 )
Bộ TT&TT đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 (Ngày đăng: 01/09/2021 )
Bộ TT&TT tăng cường đảm bảo an toàn dịp nghỉ Lễ 2/9 trước đại dịch Covid-19 (Ngày đăng: 01/09/2021 )
Bộ TT&TT tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (Ngày đăng: 01/09/2021 )
Thành lập Tổ Công tác giúp việc cho Bộ trưởng Bộ TT&TT - Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 (Ngày đăng: 30/08/2021 )
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng 76 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (Ngày đăng: 30/08/2021 )
Bộ Thông tin và Truyền thông không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (Ngày đăng: 27/08/2021 )
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ngày đăng: 25/08/2021 )
Ngành TT&TT tích cực tham gia sâu vào công tác chống dịch Covid (Ngày đăng: 24/08/2021 )
Tặng thêm 10.000 bản sách điện tử 'Cẩm nang phòng chống Covid-19' (Ngày đăng: 30/07/2021 )
Ra mắt cuốn “Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” (Ngày đăng: 19/07/2021 )
Bộ TT&TT tổ chức Sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 (Ngày đăng: 19/07/2021 )
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bộ TT&TT tăng cường triển khai chống dịch trong tình hình mới (Ngày đăng: 09/07/2021 )
Ký kết Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2021-2025 giữa Việt Nam và Lào (Ngày đăng: 30/06/2021 )
10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội (Ngày đăng: 25/06/2021 )
         
Các tin cũ hơn:
Giám đốc Sở TT&TT Phạm Hồng Quảng thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh (Ngày đăng: 21/06/2021 )
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm Báo Quảng Nam nhân ngày 21/6 (Ngày đăng: 21/06/2021 )
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Ngày đăng: 21/06/2021 )
Báo chí tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Ngày đăng: 21/06/2021 )
Báo chí sẽ là cầu nối truyền cảm hứng, tạo niềm tin để nhân dân hiểu về tư tưởng, tầm nhìn, chiến lược, hành động của Chính phủ (Ngày đăng: 21/06/2021 )
Thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ngày đăng: 21/06/2021 )
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thăm, chúc mừng một số cơ quan thông tấn, báo chí (Ngày đăng: 18/06/2021 )
Bộ TT&TT luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 (Ngày đăng: 07/06/2021 )
Bộ TT&TT phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày đăng: 07/06/2021 )
Triển lãm sách trực tuyến chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (Ngày đăng: 07/06/2021 )
Phát động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (Ngày đăng: 04/06/2021 )
10 cơ quan báo chí có nhiều đơn thư nhất từ 2018-2020 (Ngày đăng: 24/05/2021 )
Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử gắn với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ngày đăng: 19/05/2021 )
Tăng cường lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử (Ngày đăng: 19/05/2021 )
Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (Ngày đăng: 18/05/2021 )
Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ (Ngày đăng: 14/05/2021 )
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông (Ngày đăng: 13/05/2021 )
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ (Ngày đăng: 12/05/2021 )
Thủ tướng định hướng chiến lược cho ngành Thông tin và Truyền thông phát triển (Ngày đăng: 12/05/2021 )
Các đơn vị phát thanh truyền hình thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Ngày đăng: 05/05/2021 )
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (Ngày đăng: 27/04/2021 )
Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (Ngày đăng: 19/04/2021 )
Hơn 50 nhà xuất bản trong nước và quốc tế tham gia Hội sách trực tuyến (Ngày đăng: 16/04/2021 )
UBND tỉnh họp báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I/2021 (Ngày đăng: 06/04/2021 )
Tập huấn tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 01/04/2021 )
VTV phải là đài truyền hình quốc gia trên môi trường số (Ngày đăng: 01/04/2021 )
Ra mắt Bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Ngày đăng: 24/03/2021 )
Nhiều kỳ vọng cho ngành xuất bản trong năm 2021 (Ngày đăng: 18/03/2021 )
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xuất bản, phát hành (Ngày đăng: 18/03/2021 )
Tổ chức hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam (Ngày đăng: 16/03/2021 )
Hội nghị triển khai nhiệm vụ báo chí năm 2021 (Ngày đăng: 12/03/2021 )
Báo chí và sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam (Ngày đăng: 10/03/2021 )
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Ngày đăng: 08/03/2021 )
Xuất bản năm 2021: Tìm cơ hội trong tình cảnh khó khăn (Ngày đăng: 23/02/2021 )
Bộ TT&TT duy trì văn hóa lì xì sách đầu năm mới (Ngày đăng: 19/02/2021 )
Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII: Danh sách Bộ Chính trị (Ngày đăng: 01/02/2021 )
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII (Ngày đăng: 26/01/2021 )
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng (Ngày đăng: 26/01/2021 )
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp năm mới 2021 (Ngày đăng: 15/01/2021 )
Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 5 (Ngày đăng: 15/01/2021 )
Ra mắt cuốn sách: “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc” (Ngày đăng: 14/01/2021 )
Bộ TT&TT công bố nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho cơ quan báo chí (Ngày đăng: 13/01/2021 )
Trao giải Báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam (Ngày đăng: 05/01/2021 )
Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng XIII cho cơ quan báo chí (Ngày đăng: 29/12/2020 )
Họp báo về Lễ Công bố và trao Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020 (Ngày đăng: 22/12/2020 )
Bộ TT&TT tập huấn công tác hợp tác quốc tế năm 2020 (Ngày đăng: 17/12/2020 )
Hội nghị toàn quốc sơ kết 7 năm thi hành Luật Xuất bản 2012 (Ngày đăng: 25/11/2020 )
Ra mắt hai cuốn sách nghiệp vụ báo chí (Ngày đăng: 20/11/2020 )
Trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2020 (Ngày đăng: 18/11/2020 )
Họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II (Ngày đăng: 18/11/2020 )
Bộ trưởng Bộ TT&TT: Quyết tâm hoàn thành quy hoạch báo chí trong năm nay (Ngày đăng: 06/11/2020 )
Cần chủ động thông tin tuyên truyền hiệu quả trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (Ngày đăng: 04/11/2020 )
Bộ Thông tin và Truyền thông trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra. (Ngày đăng: 23/10/2020 )
Thủ tục thay đổi chức danh Tổng biên tập, Phó tổng biên tập cơ quan báo chí (Ngày đăng: 22/10/2020 )
Trao Giải báo chí Phòng chống thiên tai lần thứ nhất (Ngày đăng: 14/10/2020 )
Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc trong Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba (Ngày đăng: 12/10/2020 )
Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Ngày đăng: 08/10/2020 )
Thông báo về hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp http://nguoilamnghe.vn (Ngày đăng: 01/10/2020 )
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 (Ngày đăng: 30/09/2020 )
Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 9/10 (Ngày đăng: 30/09/2020 )
Ngày 02/10 tới diễn ra giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV (Ngày đăng: 28/09/2020 )
Các Sở TT&TT sẽ được cấp tài khoản truy cập phần mềm quản lý thẻ nhà báo (Ngày đăng: 21/09/2020 )
Lần đầu tiên Bộ TT&TT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online (Ngày đăng: 15/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 109 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 8/9/2020) (Ngày đăng: 09/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 108 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 7/9/2020) (Ngày đăng: 08/09/2020 )
Bộ TT&TT phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam” (Ngày đăng: 07/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 107 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 6/9/2020) (Ngày đăng: 07/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 106 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 5/9/2020) (Ngày đăng: 07/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 105 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 4/9/2020) (Ngày đăng: 07/09/2020 )
Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí (Ngày đăng: 04/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 104 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 3/9/2020) (Ngày đăng: 04/09/2020 )
Đề cương v/v tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg (Ngày đăng: 04/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 102 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 1/9/2020) (Ngày đăng: 03/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 103 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 2/9/2020) (Ngày đăng: 03/09/2020 )
Thông cáo báo chí số 101 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 31/8/2020) (Ngày đăng: 01/09/2020 )
Triển lãm sách trực tuyến chào mừng 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (Ngày đăng: 31/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 100 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 30/8/2020) (Ngày đăng: 31/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 99 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 29/8/2020) (Ngày đăng: 31/08/2020 )
Củng cố đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 28/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 97 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 27/8/2020) (Ngày đăng: 28/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 96 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 26/8/2020) (Ngày đăng: 27/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 95 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 25/8/2020) (Ngày đăng: 26/08/2020 )
Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 (Ngày đăng: 25/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 94 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 24/8/2020) (Ngày đăng: 25/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 91 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 21/8/2020) (Ngày đăng: 24/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 92 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 22/8/2020) (Ngày đăng: 24/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 93 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 23/8/2020) (Ngày đăng: 24/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 90 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 20/8/2020) (Ngày đăng: 21/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 89 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 19/8/2020) (Ngày đăng: 20/08/2020 )
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 (Ngày đăng: 20/08/2020 )
Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia (Ngày đăng: 19/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 86 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày 18/8/2020 lần 2) (Ngày đăng: 19/08/2020 )
Bộ TT&TT yêu cầu chuyển đổi Tạp chí KTVN từ Thời báo KTVN (Ngày đăng: 18/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 86 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày đăng: 18/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 85 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 17/8/2020, lần 1) (Ngày đăng: 17/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 84 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày đăng: 17/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 83 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày đăng: 17/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 81 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 14/08/2020, lần 1) (Ngày đăng: 14/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 79 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 13/8/2020, lần 2) (Ngày đăng: 14/08/2020 )
Thông cáo báo chí số 79 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ( ngày 13/8/2020, lần 1) (Ngày đăng: 13/08/2020 )
         

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập