Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2021 của Bộ TT&TT
Người đăng: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 22/04/2021 .Lượt xem: 162 lượt.
Xác định năm 2021 là năm đầu tiên trong giai đoạn phát triển lịch sử của quá trình đưa Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một nước hùng cường, thịnh vượng: năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm góp phần đưa đất nước thoát khỏi thu nhập trung bình thấp; năm đầu tiên của chiến lược 10 năm để đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; năm đầu tiên của khát vọng 25 năm để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: ngành TT&TT có sứ mệnh dẫn dắt đất nước đạt được mục tiêu ấy.
Bên cạnh đó, năm 2021 đối với ngành TT&TT cũng là năm đầu thực hiện các Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) với mục tiêu dẫn dắt quốc gia, dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt Ngành phát triển. Đó là những nội dung trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2021 với các đối tượng quản lý (Tổ chức, Hội/Hiệp hội, Doanh nghiệp) của Bộ TT&TT vừa diễn ra ngày 19/4/2021.

Bo-truong-phat-bieu-n_1.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chiến lược phải xuất sắc để dẫn dắt, có tầm nhìn và giải pháp đột phá

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2021 là năm đầu mà ngành TT&TT triển khai các chiến lược quốc gia, như: chiến lược hạ tầng số (HTS), chiến lược hạ tầng Bưu chính, chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số (CNS), chiến lược chính phủ số (CPS), chiến lược kinh tế số (KTS) và xã hội số (XHS), chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia, chiến lược chuyển đổi số báo chí; các chiến lược này cơ bản sẽ được ban hành trong năm 2021. Bộ trưởng khẳng định: chiến lược phải dẫn dắt quốc gia, dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt ngành; và Bộ trưởng chính thức cam kết: đã là chiến lược là phải xuất sắc và nếu không xuất sắc, không có tính dẫn dắt, không có tầm nhìn, không có giải pháp đột phá thì sẽ không ban bố;

Trọng tâm cụ thể các chiến lược của Bộ TT&TT bao gồm:

a.Chiến lược hạ tầng số: trọng tâm là 5G và cloud, là công nghệ và hạ tầng được cung cấp dưới dạng dịch vụ, là một số platform thiết yếu, là mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường truyền internet cáp quang và HTS Việt Nam phải ở top 30 thế giới trước năm 2025. Tức là chúng ta sẽ trở thành một quốc gia có HTS phát triển trước khi đất nước trở thành một nước phát triển 20 năm, đi trước sự phát triển của nền kinh tế 20 năm. Bởi vì đó là hạ tầng dẫn dắt các lĩnh vực khác. Sự chung tay hợp tác và dùng chung hạ tầng của các doanh nghiệp HTS là quan trọng, nhất là trong triển khai 5G thông qua roaming trong nước. Hiện ngành TT&TT có 4 doanh nghiệp hạ tầng, mỗi doanh nghiệp chia nhau phủ sóng 5G 15 tỉnh, thành thì đến năm 2022 chúng ta sẽ có một mạng 5G toàn quốc. Hạ tầng phải đi trước và đi nhanh, HTS là hạ tầng của kinh tế số nên Việt Nam cơ bản phải làm chủ được thiết bị hạ tầng. Xây dựng hạ tầng số được coi là đổi mới lần 2 của lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông.

b.Chiến lược hạ tầng Bưu chính: trọng tâm là hạ tầng chuyển phát đến từng hộ gia đình, là nền tảng địa chỉ số VPostCode, là các sàn giao dịch thương mại điện tử cho các hộ nông dân, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, là số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ bưu chính. Hạ tầng bưu chính đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu nhưng trọng tâm là đến hộ gia đình.

c. Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số: trọng tâm là tinh thần Make in Viet Nam, là chuyển đổi Việt Nam thành quốc gia số, là giải các bài toán Việt Nam bằng công nghệ, là phát triển các nền tảng CĐS, là làm chủ công nghệ qua việc đẩy mạnh ứng dụng và từ cái nôi Việt Nam để đi ra toàn cầu. Bộ TT&TT định hướng phát triển 100 nghìn doanh nghiệp CNS vào năm 2025.

d. Chiến lược Chính phủ số: với trọng tâm là chuyển mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số và sau đó là thay đổi cách vận hành của Chính phủ dựa trên dữ liệu và CNS, tương tác với người dân, doanh nghiệp, dùng công nghệ để giải các bài toán thiên niên kỷ. CPS là giải pháp đột phá để thay đổi cách vận hành của Chính phủ và CPS sẽ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

e. Chiến lược Kinh tế số: trọng tâm là tăng trưởng của kinh tế số từ 20% đến 25% một năm, tức là gấp 3 lần tăng trưởng GDP cả nước. Đặt mục tiêu hướng tới kinh tế số năm 2025 chiếm 20% GDP cả nước và trên 30% vào năm 2030.

f. Chiến lược Xã hội số: với trọng tâm là thúc đẩy người dân sử dụng các nền tảng số trong công việc và cuộc sống hàng ngày, là nâng cao kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin cho người dân.

g. Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia: trọng tâm là phát triển hệ sinh thái các sản phẩm an toàn an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Việt Nam phải trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng.

h. Chiến lược chuyển đổi số Báo chí: trọng tâm là đưa sản xuất nội dung và phân phối nội dung lên môi trường số, là đổi mới cách làm nội dung, đổi mới nguồn thu báo chí để không chỉ dựa vào quảng cáo; và CĐS báo chí là phải làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng.

Bộ trưởng cho biết, nếu có một từ chung để chỉ tất cả các chiến lược trên, đó chính là CĐS; Trọng tâm của toàn ngành TT&TT trong 5 năm, 10 năm và dài hơn nữa cũng là CĐS và Bộ TT&TT cũng đang đề xuất với Chính phủ cho phép đổi tên Bộ để phản ánh đúng chức năng nhiệm vụ của Bộ trong tình hình mới.

Toan-canh-n_1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Việt Nam phải đi đầu trong chuyển đổi số

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra một số cách tiếp cận, giải pháp đột phá, cách làm mới để thực hiện các chiến lược, trong đó:

1. Về quan điểm chỉ đạo: Việt Nam phải đi đầu về ICT, về CNS. Bộ TT&TT phải tập trung vào thể chế, tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Rà soát và sửa đổi thể chế để giải bài toàn chồng chéo, mâu thuẫn và loại bỏ sự cản trở phát triển. Làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm từng việc một, giải quyết triệt để các việc tồn đọng kéo dài; Kiểm tra, giám sát thì chuyển dịch thành giám sát, kiểm tra nhất là online và Thanh tra Bộ TT&TT sẽ đi đầu đất nước VN về thanh tra trên môi trường online để giảm đi tiếp xúc và gây phiền hà cho doanh nghiệp. Xây dựng chính phủ số, chính quyền số để dẫn dắt CĐS quốc gia thuộc về trách nhiệm làm gương của người đứng đầu.

Khẩu hiện hành động của Bộ TT&TT năm 2021 tiếp tục là “Làm gương – Kỷ cương – Trọng tâm – Bứt phá”. Trong đó người đứng đầu phải làm gương, phải có năng lực dẫn dắt, tháo gỡ khó khăn; Nhân viên thì kỷ cương, làm việc có kỷ luật và thực hiện nghiêm yêu cầu công vụ; Trọng tâm là trong nhiều việc thì chọn đúng việc trọng tâm, là việc nếu giải quyết được thì các việc khác sẽ tự giải quyết được. Trọng tâm là 20% nhưng quyết định 80%, nên chúng ta phải tìm ra trọng tâm và chỉ đạo quyết liệt 20% đó; Bứt phá là đặt ra khát vọng lớn, mục tiêu cao, cách tiếp cận và lời giải độc đáo. Độc đáo để biến việc khó thành việc dễ.

Thu-truong-Phan-Tam-phat-bieu-n.jpg

Thứ trưởng Phan Tâm trình bày tham luận Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030

2.Lĩnh vực ICT, công nghệ số, chuyển đổi số thì đi đầu ngay từ đầu, đi cùng nhịp thậm chí đi trước các nước khác.

3. Lấy thị trường trong nước để nuôi dưỡng và phát triển công nghệ và doanh nghiệp công nghệ. Thị trường chính là tài sản lớn nhất của quốc gia. Phải giải bài toán Việt Nam trước và đây là cái nôi để đi ra toàn cầu. Chúng ta phải giải được bài toán Việt Nam thì chúng ta mới phát triển được.

4. Thay đổi thể chế để chấp nhận cái mới, đẩy mạnh ứng dụng cái mới để thu hút công nghệ mới, nhân tài và đầu tư làm thị trường cho phát triển công nghệ mới. Đặc biệt, sẽ hình thành đặc khu đổi mới sáng tạo trên không gian mạng. Chúng ta coi đổi mới thể chế chấp nhận cái mới là tạo ra thị trường và thị trường là thỏi nam châm tốt nhất để doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ.

5.Dùng nền tảng (platform) là giải pháp để đẩy nhanh chuyển đổi số, giảm chi phí, hạ giá thành. Platform là một loại hạ tầng mới gọi là hạ tầng nền. Trong năm 2021 này, Bộ TT&TT sẽ công bố chính thức những platform nào là hạ tầng của Việt Nam trong CĐS. Đây chính là những “mỏ dầu” của chúng ta.

6.Thị trường mạnh phải đi đôi với nhà nước mạnh. Thị trường mạnh ở ngắn hạn, còn nhà nước mạnh ở dài hạn, ở nhìn xa trông rộng, ở vạch ra tầm nhìn và dẫn dắt. Bộ TT&TT sẽ đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ điều phối ngân sách cho khoa học công nghệ phải dành nhiều hơn cho các nghiên cứu công nghệ nền tảng, các nghiên cứu mang tính dài hơi.

7.Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc dành ngân sách ít nhất 1% cho chuyển đổi số và mua sắm chính phủ thì ưu tiên cho các sản phẩm công nghệ số.

8.Đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số chủ yếu thông qua các trường đại học số. Bộ TT&TT sẽ xin thí điểm đại học số trong các trường thông qua các nền tảng trực tuyến để đào tạo nâng cao, đào tạo lại và đào tạo cả đời.

Thu-truong-Nguyen-Huy-Dung-phat-bieu-n.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trình bày tham luận Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Bộ TT&TT đặt hàng các bài toán lớn của Ngành:

Bộ trưởng nhấn mạnh, từ 2021 trở đi Bộ TT&TT sẽ công bố những bài toán lớn ra xã hội nhằm kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp chung tay, góp sức cùng đưa ra lời giải. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra một số bài toán để các đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành quan tâm tìm ra giải pháp. Đó là:

Thứ nhất, xây dựng mạng xã hội (MXH) thế hệ mới: từ mô hình tập trung dữ liệu sang phân tán, tiến tới người sử dụng làm chủ dữ liệu của mình thay vì tất cả dữ liệu người dùng thuộc về nhà mạng. MXH có quy mô nhỏ hơn, định hướng khách hàng hơn, thậm chí có thu phí; Nền tảng giải quyết một nhu cầu xã hội rồi sau đó thành MXH. MXH âm thanh, giao tiếp bằng giọng nói; MXH đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng; MXH doanh nghiệp phục vụ truyền thông nội bộ; công khai thuật toán; MXH là hạ tầng xã hội nên phải sạch, có trách nhiệm với người dùng và với xã hội; MXH là nền tảng nên phải chia sẻ giá trị với người dùng…Đây là những tính năng, đặc điểm mới của MXH thay thế cho thế hệ thứ nhất. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển MXH thế hệ mới.

Thứ hai, công cụ tìm kiếm thế hệ mới: hướng đến hỏi một câu sẽ có một câu trả lời đáng tin cậy, có thể sử dụng được thay vì hỏi một câu lại có đến hàng triệu câu trả lời mà không biết độ tin cậy. Bên cạnh đó, có hiện tượng ai trả phí quảng cáo cao thì câu trả lời hiện lên trước, vậy là tri thức đã bị tha hóa bởi đồng tiền. Hướng đến giao tiếp với công cụ tìm kiếm qua giọng nói sẽ thân thiện, gần gũi hơn đối với người dùng.

Thứ ba, hướng đến xây dựng bảo tàng cá nhân trên môi trường số và tiến tới phiên bản con người số bất tử có thể tương tác với người sống.

Danh sách các nền tảng CĐS cho các ngành, các lĩnh vực sẽ được Bộ TT&TT công bố trong quý II/2021.

 

Khẳng định TT&TT sẽ là Ngành tiên phong dẫn dắt công cuộc CĐS quốc gia, dùng công nghệ để giải các bài toán của đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc, Bộ trưởng nhấn mạnh: Ngành TT&TT sẽ phát triển trên đôi cánh của sức mạnh tinh thần và công nghệ. Trong đó, báo chí truyền thông là tạo nên khát vọng tinh thần và phần còn lại là do công nghệ, mà chủ yếu là công nghệ số. Từ đôi cánh ấy sẽ góp phần đưa Việt Nam bay lên, đạt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 khi đất nước tròn 100 năm thành lập./.

Về nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021, Bộ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Bộ TT&TT xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hoàn thành trong tháng 5/2021.

+ Giao vụ Tổ chức cán bộ tổng kết và sửa đổi Quy chế làm việc Bộ TT&TT theo hướng sau: Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương; Bộ, Bộ trưởng chỉ làm những việc thuộc thẩm quyền, không làm thay việc của cấp dưới; Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra. Nhấn mạnh giám sát trước, kiểm tra sau, giám sát thông qua các hệ thống CNS và kết nối online với các đơn vị. Đây là sự chuyển dịch quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước; Đề cao trách nhiệm cá nhân của cấp trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc của đơn vị, chủ động giải quyết các vấn đề nóng, ách tắc của đơn vị, của lĩnh vực phụ trách;

+ Giao vụ Pháp chế rà soát và hoàn thiện thể chế. Vụ Pháp chế đã tổng hợp hơn 110 văn bản phải thay đổi để giải quyết các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn và cản trở phát triển. Vụ Pháp chế có kế hoạch sửa đổi. Các thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ TT&TT thì phải sửa trong năm 2021.

+ Công bố danh sách các hạ tầng dùng chung, các nền tảng CĐS dùng chung cấp quốc gia để thực hiện chuyển đổi số quốc gia và sẽ ban hành trong Quý II.

+ Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và có chiều sâu. Tăng gấp đôi số lượng tin, bài trong giai đoạn này. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhân sự và tổ chức bầu cử. Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia phải giám sát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng.

 * Để xem toàn văn phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị, độc giả vui lòng bấm vào đây.


Nguồn tin: mic.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 21/09/2021 )
Tặng 50 suất quà cho cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng (Ngày đăng: 06/09/2021 )
Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Quý II/2021 (Ngày đăng: 14/06/2021 )
Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 04/05/2021 )
         
Các tin cũ hơn:
Bộ TT&TT triển khai các quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 08/04/2021 )
Sở TT&TT làm việc với UBND TP. Tam Kỳ về công tác thông tin- truyền thông (Ngày đăng: 25/03/2021 )
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1/2021 (Ngày đăng: 18/02/2021 )
Thêm 1 triệu lượt tải Bluezone trong ba ngày dịch Covid-19 bùng phát (Ngày đăng: 01/02/2021 )
Sở TT&TT thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng (Ngày đăng: 01/02/2021 )
Sở TT&TT thăm tặng quà Tết xã kết nghĩa Phước Thành- Phước Sơn (Ngày đăng: 19/01/2021 )
Tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (Ngày đăng: 14/01/2021 )
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Ngày đăng: 13/01/2021 )
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thông tin & Truyền thông năm 2020 (Ngày đăng: 13/01/2021 )
Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 04/01/2021 )
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 (Ngày đăng: 29/12/2020 )
Bộ TT&TT tổ chức gặp mặt 76 năm Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ngày đăng: 22/12/2020 )
Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 của công chức, viên chức và người lao động (Ngày đăng: 16/12/2020 )
Tập huấn công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 (Ngày đăng: 14/12/2020 )
Tập huấn phổ biến kiến thức tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ngày đăng: 10/12/2020 )
Bộ TT&TT tập huấn công tác tổ chức cán bộ (Ngày đăng: 20/11/2020 )
Bộ TT&TT có tân Thứ trưởng tuổi 8x (Ngày đăng: 18/11/2020 )
Bộ TT&TT phấn đấu top 10 về kết quả chỉ số CCHC năm 2020 (Ngày đăng: 02/11/2020 )
Công điện của UBNĐ tỉnh về chủ động ứng phó bão Molave và tình hình mưa lũ (Ngày đăng: 26/10/2020 )
Bộ TT&TT phát động ủng hộ đồng bào miền Trung (Ngày đăng: 20/10/2020 )
Tăng cường triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Ngày đăng: 16/10/2020 )
Thư chúc mừng: Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2020) (Ngày đăng: 14/10/2020 )
Tôn vinh nữ công nhân viên chức ngành TT&TT (Ngày đăng: 13/10/2020 )
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 01/10/2020 )
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 18/09/2020 )
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh và Bộ TT&TT (Ngày đăng: 18/09/2020 )
Bộ TT&TT giao ban trực tuyến công tác quản lý nhà nước Quý III/2020 (Ngày đăng: 08/09/2020 )
Bộ TT&TT trao quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 03/09/2020 )
99,7% tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Ngày đăng: 24/08/2020 )
Bộ TT&TT dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ngày đăng: 24/08/2020 )
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ngày đăng: 19/08/2020 )
Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 19/08/2020 )
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày đăng: 18/08/2020 )
Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 14/08/2020 )
Bộ TT&TT tổ chức trực tuyến Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước tháng 7 (Ngày đăng: 05/08/2020 )
Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 10 biện pháp tuyên truyền cài đặt Bluezone (Ngày đăng: 03/08/2020 )
Cải cách hành chính phải thực chất và nâng cao thứ hạng (Ngày đăng: 31/07/2020 )
Ủy ban Quốc gia về thanh niên ‘tiếp sức’ Biên phòng chống dịch (Ngày đăng: 30/07/2020 )
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Hội An (Ngày đăng: 29/07/2020 )
Triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ngày đăng: 29/07/2020 )
Các nhà mạng nhắn tin nhắc người dân Đà Nẵng cài ứng dụng Bluezone (Ngày đăng: 28/07/2020 )
Ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov (Ngày đăng: 24/07/2020 )
Sở Thông tin & Truyền thông thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hữu (Ngày đăng: 24/07/2020 )
Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Kinh tế số G20 (Ngày đăng: 24/07/2020 )
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. (Ngày đăng: 16/07/2020 )
Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. (Ngày đăng: 14/07/2020 )
Hội nghị tập huấn hệ thống quản lý văn bản (Q-office) và Thư điện tử công vụ (Ngày đăng: 10/07/2020 )
Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19 (Ngày đăng: 10/07/2020 )
Những việc cần làm ngay của ngành TT&TT 6 tháng cuối năm 2020 (Ngày đăng: 07/07/2020 )
Hội nghị hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. (Ngày đăng: 17/06/2020 )
Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (Ngày đăng: 17/06/2020 )
Thủ tướng mong muốn báo chí lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội (Ngày đăng: 17/06/2020 )
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Sở TT&TT (Ngày đăng: 15/06/2020 )
Đại hội Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày đăng: 11/06/2020 )
Bộ TT&TT giao ban QLNN Quý II/2020 (Ngày đăng: 09/06/2020 )
Bộ TT&TT triển khai các quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 09/06/2020 )
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày đăng: 05/06/2020 )
Bộ TT&TT tập huấn tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN (Ngày đăng: 05/06/2020 )
Đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu xây dựng phần mền cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh (Ngày đăng: 02/06/2020 )
Chính thức ra mắt Giải pháp Hội nghị trực tuyến Comeet (Ngày đăng: 01/06/2020 )
Bộ TT&TT trao quyết định nghỉ hưu cho 8 cán bộ (Ngày đăng: 22/05/2020 )
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương (Ngày đăng: 21/05/2020 )
Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh thành trực thuộc TW (Ngày đăng: 20/05/2020 )
Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ (Ngày đăng: 19/05/2020 )
Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan (Ngày đăng: 18/05/2020 )
Sở Thông tin - truyền thông, Cục Thuế và huyện Duy Xuyên dẫn đầu chỉ số SIPAS 2019 (Ngày đăng: 14/05/2020 )
Bộ TT&TT giao ban QLNN 4 tháng đầu năm 2020 (Ngày đăng: 11/05/2020 )
Cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức Việt Nam (Ngày đăng: 07/05/2020 )
Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ngày đăng: 06/05/2020 )
Tăng cường tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh (Ngày đăng: 06/05/2020 )
Tuyên bố chung của Tổng thư ký ITU và Bộ trưởng Bộ TTTT Việt Nam về vai trò của ICT trong khủng hoảng Covid-19 (Ngày đăng: 06/05/2020 )
Khi nào được sao chép, trích dẫn đường link các tin, bài báo? (Ngày đăng: 05/05/2020 )
Bộ TTTT sẽ cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 (Ngày đăng: 28/04/2020 )
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Covid-19 là cơ hội để bứt phá trong chuyển đổi số (Ngày đăng: 27/04/2020 )
Chuyển đổi để thích ứng (Ngày đăng: 24/04/2020 )
Đào tạo trực tuyến sử dụng hệ thống Q-office và thư điện tử công vụ (Ngày đăng: 22/04/2020 )
Bộ TT&TT phát hành bộ tem Kỷ niệm 150 năm sinh V.I.Lê-nin (Ngày đăng: 22/04/2020 )
Hội nghị trực tuyến Giao ban Báo chí thường kỳ (Ngày đăng: 22/04/2020 )
Ông Hồ Quang Bửu trúng cử vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày đăng: 21/04/2020 )
VNNIC công bố kết quả đo tốc độ truy cập Internet của người dùng trong quý 1 năm 2020 (Ngày đăng: 21/04/2020 )
Sẵn sàng ‘chung sống an toàn’ nhưng tuyệt đối không chủ quan (Ngày đăng: 20/04/2020 )
Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội (Ngày đăng: 17/04/2020 )
Đã có hơn 143 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ngày đăng: 17/04/2020 )
Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công (Ngày đăng: 13/04/2020 )
Bộ TT&TT đề xuất giải pháp hỗ trợ báo chí, doanh nghiệp ngành TT&TT (Ngày đăng: 13/04/2020 )
Ban hành Nghị định 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước (Ngày đăng: 10/04/2020 )
Bảo đảm chất lượng viễn thông khi nhu cầu tăng vọt (Ngày đăng: 08/04/2020 )
Tỷ lệ giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt hơn 99% (Ngày đăng: 08/04/2020 )
Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền (Ngày đăng: 07/04/2020 )
Hơn 128 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 qua tổng đài 1407 (Ngày đăng: 07/04/2020 )
Bộ TT&TT ban hành tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng ĐTĐM phục vụ CPĐT (Ngày đăng: 06/04/2020 )
Đồng lòng, quyết tâm chống dịch Covid-19 (Ngày đăng: 06/04/2020 )
Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác PCTT&TKCN năm 2020 (Ngày đăng: 03/04/2020 )
Toàn Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) quyết tâm đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện nghiêm chỉ thị số 16/CT-TTg (Ngày đăng: 03/04/2020 )
Bộ TT&TT ban hành văn bản về việc bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19 (Ngày đăng: 03/04/2020 )
Bộ TT&TT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lên phương án cho người lao động làm việc tại nhà (Ngày đăng: 01/04/2020 )
Bộ TT&TT đề nghị các địa phương trong cả nước tăng cường kỷ cương truyền thông phòng chống dịch Covid-19 (Ngày đăng: 01/04/2020 )
Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc (Ngày đăng: 31/03/2020 )
Hãy cùng nhau khởi tạo cuộc sống số (Ngày đăng: 30/03/2020 )
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 28/3/2020 (Ngày đăng: 30/03/2020 )
         

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập