Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Phòng Công Nghệ Thông Tin

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại:0235.3811760

   - Email: pcntt@quangnam.gov.vn

II. CHỨC NĂNG :

 1. Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử.
 2. Nhằm tạo môi trường pháp lý, thể chế, chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo, hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho công nghệ thông tin, điện tử phát triển.
 3. Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia đầu tư, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường và cùng tham gia với chính quyền tỉnh trong các hoạt động xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển công nghệ thông tin, điện tử.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

 1. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 2. Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh ; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 3. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử phù hợp với đặc thù của thành phố và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, điện tử của Quốc gia.
 4. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin – điện tử trên địa bàn tỉnh ; chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 5. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền ; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 6. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 7. Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin – điện tử như: Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, chính sách phát triển doanh nghiệp … của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 8. Theo dõi và hỗ trợ hoạt động của các hội ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, điện tử.
 9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
 10. Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định đối với các thiết kế kỷ thuật, dự toán, tổng dự toán các dự án về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
 11. Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến công nghệ thông tin và các dự án mua sắm máy móc, thiết bị đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;
 12. Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – điện tử.
 13. Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Trường, viện, cơ quan nghiên cứu ) nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - điện tử.
 14. Tham mưu Giám đốc Sở và là đầu mối tiếp nhận các chương trình hợp tác, tài trợ của Sở Bưu chính Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, các Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh, thành khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử.
 15. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử trong và ngoài nước; tham gia chuẩn bị nội dung về công nghệ thông tin, điện tử để Ban Giám đốc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác do Giám đốc phân công;
 17. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cơ quan quản lý nhà nước (huyện, thị, sở, ngành).
 18. Nghiên cứu và ứng dụng về an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống hạ tầng cơ sở mạng truyền thông của tỉnh.
 19. Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc hiện đại hoá và công nghiệp hóa.
 20. Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
 21. Hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành sinh học, hóa học, cơ khí, điện tử, …
 22. Tổ chức chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin qua các khóa đào tạo và qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ nhằm hiện đại hóa quy trình quản lý và sản xuất của các doanh nghiệp, chịu trách nhiệm triển khai hoăïc hỗ trợ triển khai theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 23. Thực hiện nghiên cứu các chương trình và đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

IV. NHÂN SỰ :

1. Trương Thái Sơn 


Chức vụ: Trưởng phòng 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811760

   + Di động : 0941 455 785
   + Mail: sontt@quangnam.gov.vn


 2. Nguyễn Văn Hiệu
  - Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Điện tử viễn thông
- Số điện thoại: 
  + Cơ quan :  0235.3811760
  + Di động :  0983198737
  + Mail : hieunv@quangnam.gov.vn

 3. Đào Thị Thanh Thảo: 
 

Trình độ chuyên môn: Ths. Khoa học Máy tinh
- Chức vụ : Trưởng phòng

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811761

   + Di động : 0916379555
   + Mail: thaodtt@quangnam.gov.vn4. Nguyễn Thị Thúy Kiều

 


Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thông tin
- Chức vụ :Chuyên viên

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811758

   + Di động : 0906504589
   + Mail: kieuntt@quangnam.gov.vn


5. Bùi Trọng Hiệp: 

- Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư công nghệ thông tin 
- Chức vụ :Chuyên viên

- Số điện thoại:

   + Cơ quan : 0235.3811760

   + Di động : 0974003261
   + Mail: hiepbt@quangnam.gov.vn

6. Trần Thị Thanh Phương: 


- Chức vụ:
 Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.381176
  + Di động : 0943593793
  + Mail : phuongttt@quangnam.gov.vn

7. Trần Xuân Cảnh


- Chức vụ:
 Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
   + Cơ quan : 0235.381176
   + Di động: 0972955557
   + Mail canhtx@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập